Return to the HEBREW ArchiveForward to the Current HEBREW discuss

avia8Sunday 22nd of May 2005 02:51:55 PM
Vocabulary - Hello, these are the words you've asked:

butterfly- parPAR פרפר
butterflies- parpaRIM פרפרים
star (astronomy)- koCHAV כוכב
stars- kochaVIM כוכבים
galaxy (astronomy)- gaLAXya גלקסיה
astronaut (noun)- astroNA'ut - אסטרונאוט or taYAS chaLAL טייס חלל
astronauts- astrona'uTIM אסטרונאוטים or tayaSEI chaLAL טייסי חלל
the german language- germaNIT גרמנית
the armenian language-arMEnit ארמנית
In French:
pochette-mimclassroomxxA ממחטה or mitPAclassroomxx מטפחת
pochettes- mimclassroomxxOT ממחטות or mitpaCHOT מטפחות
parapluie- mitriYA מטריה
parapluies-mitriYOT מטריות
robe- simLA שמלה
robes- smaLOT שמלות
soutien-gorge- chaziYA חזייה
uniforme (substantif)- maDIM מדים
uniforme militaire- maDEI tsaVA מדי צבא
tunique-TUnika טוניקה
turban- turBAN טורבן
jupe- classroomxxsa'IT חצאית
jupes- classroomxxsaYOT חצאיות
jupe longue- classroomxxsa'IT aruKA חצאית ארוכה
pantalon- michnaSAyim מכנסיים
bretelle-retsu'AH רצועה
bretelles- retsu'OT רצועות
mouchoir-mimclassroomxxA ממחטה
mouchoirs- mimclassroomxxOT ממחטות
jersey- afuDA אפודה
cravate- aniVA עניבה
cravates- aniVOT עניבות
papillon (pour chemise)- papiYON פפיון or aniVAT parPAR עניבת פרפר
papillons-aniVOT parPAR עניבות פרפר
avia8Tuesday 24th of May 2005 07:30:29 PM
- dog (zoology)- KElev כלב (m)
dogs- klaVIM כלבים (m)
three 3- shaLOSH (f) שלוש, shloSHA (m) שלושה
three dogs-shloSHA klaVIM שלושה כלבים
cat-classroomxxOOL (m) חתול
cats- classroomxxooLIM (m) חתולים
four 4- arBA (f) ארבע, arba'AH (m) ארבעה
four cats- arba'AH classroomxxooLIM ארבעה חתולים
horse- soos (m) סוס
horses- sooSIM (m) סוסים
five 5- chaMESH (f) חמש, chamiSHA (m) חמישה
five horses-chamiSHA sooSIM חמישה סוסים
country (geography)-mediNA מדינה or Eretz ארץ
my country- hamediNA sheLI המדינה שלי or medinaTI מדינתי or ha'Eretz sheLI הארץ שלי or arTZI ארצי
Israel-isra'EL ישראל

In French:
cerise (fruit)- duvdeVAN דובדבן
cerises-duvdevaNIM דובדבנים
abricot- mishMESH משמש
abricots- mishmeSHIM משמשים
citron- liMON לימון
citrons- limoNIM לימונים
datte-taMAR תמר
dattes-tmaRIM תמרים
orange (fruit)-taPUZ תפוז
oranges-tapuZIM תפוזים
poire-aGAS אגס
poires-agaSIM אגסים
prune- sheZIF שזיף
prunes- sheziFIM שזיפים
pomme (fruit)- taPU'ach תפוח
pommes- tapuCHIM תפוחים
banane (fruit)- banaNA בננה
bananes- banaNOT בננות
grenade (fruit)-riMON רימון
grenades-rimoNIM רימונים
framboise-PEtel פטל
mûre- uchmaNIT אוכמנית
mûres- uchmanYOT אוכמניות
ananas-Ananas אננס
mandarine- mandaRIna מנדרינה
mandarines-mandaRInot מנדרינות

avia8Thursday 26th of May 2005 04:02:51 PM
- respect (noun)- kaVOD כבוד
to respect (a person)- lechaBED לכבד
prosperity- sigSUG שגשוג
encouragement- iDUD עידוד
attitude- giSHA גישה
creativity- yetsiratiYUT יצירתיות
to organize- le'arGEN לארגן
we- aNACHnu אנחנו
we organize- aNACHnu me'argeNIM אנחנו מארגנים
the swedish language- SHVEdit שוודית or שבדית
bakery- ma'afiYA מאפיה
baker- oFE אופה
bakers- oFIM אופים
price- meCHIR מחיר
butcher- kaTSAV קצב
butchers- katsaVIM קצבים
diamond- yahaLOM יהלום
diamonds- yahaloMIM יהלומים
two diamonds- shnei yahaloMIM שני יהלומים

In French:
je parle allemand- aNI medaBER (m)/medaBEret (f) germaNIT אני מדבר/ מדברת גרמנית
algèbre- ALgebra אלגברה
arithmétique- cheshBON חשבון or aritMEtika אריתמטיקה
géométrie- ge'oMETriya גיאומטריה
angle- zaVIT זווית
angles- zaviYOT זוויות
angle droit- zaVIT yeshaRA זווית ישרה
angle obtus- zaVIT keHAH זויית קהה
diamètre- KOter קוטר
cylindre- gaLIL גליל
cylindres- gliLIM גלילים
conclusion- maskaNA מסקנה

avia8Saturday 28th of May 2005 05:34:25 PM
- imbecile (noun)- TEMbel טמבל or idYOT אדיוט
imbeciles- TEMbelim טמבלים or idYOtim אידיוטים
magnet- magNET מגנט
magnets- magNEtim מגנטים
magnetism- magNEtiyut מגנטיות
raven, crow (bird)- oREV עורב
ravens, crows- orVIM עורבים
the tibetan language- tiBEtit טיבטית
the french language- tsarfaTIT צרפתית
broccoli (botany)- the same ברוקולי
cabbage- kruv כרוב
cabbages- kruVIM כרובים
two cabbages- shnei kruVIM שני כרובים
avocado (fruit)- the same אבוקדו
sauce (gastronomy)- ROtev רוטב
cod (fish)- bakaLA בקלה
crab (zoology)- sarTAN סרטן
crabs- sartaNIM סרטנים
ambassador- shagRIR שגריר
ambassadors- shagriRIM שגרירים
meteorite (astronomy)- mete'oRIT מטאוריט
meteorites- mete'oRItim מטאוריטים
miracle- nes נס
miracles- niSIM נסים
mirage- miRAGE 'מיראז or ta'aTU'a תעתוע
flea- pishPESH פשפש or par'OSH פרעוש
fleas- pishpeSHIM פשפשים or par'oSHIM פרעושים

In French:
dessus- me'AL מעל or leMAla למעלה
dessous- miTAclassroomxx מתחת or leMAta למטה
vent- RU'ach רוח
arc-en-ciel- KEshet be'aNAN קשת בענן
vin- YAyin יין
rhum- room רום
cognac- the same קוניאק
water- MAyim מים
gin- the same ג'ין
Liqueur- the same ליקר
avia8Tuesday 31st of May 2005 12:09:40 AM
- cheese- gviNA גבינה
the cheese- hagviNA הגבינה
milk- chaLAV חלב
the milk- hechalav החלב
bread- LEchem לחם
the bread- haLEchem הלחם
egg- beiTZA ביצה
eggs- beiTZIM ביצים
six eggs- shesh beiTZIM שש ביצים
to eat- le'eCHOL לאכול
I eat- aNI oCHEL(m)/oCHElet (f) אני אוכל/אוכלת
ice cream- gliDA גלידה
biscuit- biskVIT ביסקויט
biscuits- biskVItim ביסקויטים
fruit salad- saLAT peROT סלט פירות
juice- mitz מיץ
orange juice- mitz tapuZIM מיץ תפוזים
wine- YAyin יין
red wine- yaYIN aDOM יין אדום
white wine- YAyin laVAN יין לבן
France- tzarfat צרפת
Germany- gerMANya גרמניה
Romania- roMANya רומניה

In French:
village- kfar כפר
villages- kfaRIM כפרים
deux villages- shnei kfaRIM שני כפרים
vipère (serpent venimeux)- PEten פתן
vipères- ptaNIM פתנים
vomir (ce qui était dans l’estomac)- lehaKI להקיא
volcan- har GA'ash הר געש
volcans- haREI ga'ash הרי געש
avia8Wednesday 01st of June 2005 06:56:57 PM
- plant (botany)- TZEmach צמח
plants- tzmaCHIM צמחים
tulip- tziv'oNI צבעוני
tulips- tziv'oNIM צבעונים
palm tree- DEkel דקל or etz taMAR עץ תמר
palm trees- dkaLIM דקלים or aTZEI taMAR עצי תמר
parsley- petroZILya פטרוזיליה
nettle- sirPAD סרפד
parsnip- GEzer laVAN גזר לבן
celery- the same סלרי
mint,peppermint- MENta מנטה
sage,salvia (plant)- marVA מרוה
quince (fruit)- chaBUSH חבוש
quinces- chabuSHIM חבושים
to dry (the skirt,…)- leyaBESH לייבש
to wash (clothes)- lechaBES לכבס
to break (a glass)- lishBOR לשבור
to eat- le'eCHOL לאכול
to drink-lishTOT לשתות
generosity- nediVUT נדיבות
to generalize- lehachLIL להכליל
Africa- the same אפריקה
Asia- the same אסיה
South America- drom america דרום אמריקה

In French:
immédiatement- miYAD מיד
nager- lisCHOT לשחות
fumer (une cigarette)- le'aSHEN לעשן
il fume- hu me'aSHEN הוא מעשן
autobus- the same אוטובוס
tramway (tram)- chashmaLIT חשמלית
train- raKEvet רכבת
metropolitain,metro- METro מטרו or raKEvet tachTIT רכבת תחתית
avia8Friday 03rd of June 2005 03:02:20 PM
- newspaper- iTON עיתון
newspapers- itoNIM עיתונים
smile (noun)-chiYUCH חיוך
to smile- lechaYECH לחייך
fox (zoology)- shu'AL שועל
foxes- shu'aLIM שועלים
visit (noun)- biKUR ביקור
visits- bikuRIM ביקורים
to visit- levaKER לבקר
dream (noun)- chaLOM חלום
dreams- chaloMOT חלומות
to dream- lachLOM לחלום
victorious (adjective)- menaTZE'ach (m) מנצח, menaTZAclassroomxx (f) מנצחת
to come-laVO לבוא
to forget- lishKO'ach לשכוח
sad (adjective)- aTZUV (m) עצוב, atzuVA (f) עצובה
sadness- atzVUT עצבות
surprise-hafta'AH הפתעה
to surprize-lehafTI'ah להפתיע
deaf (adjective)-cheRESH חרש
dumb (adjective)- iLEM אילם

In French:
rossignol (oiseau)-zaMIR זמיר
rossignols- zmiRIM זמירים
escargot- chilaZON חלזון or shabLUL שבלול
escargots-chelzoNOT חלזונות or shabluLIM שבלולים
sport-the same ספורט
alpinisme- tipUS haRIM טיפוס הרים
arbitre- shoFET שופט
classement- deRUG דירוג
équipe- nivCHEret נבחרת or kvuTZA קבוצה
escrime- siYUF סיוף
football- kaduREgel כדורגל
gymnastique- hit'amLUT התעמלות
patinage- hachlaKA החלקה
tennis- the same טניס
victoire- nitzaCHON נצחון
sport d’hiver- sport CHOref ספורט חורף
perdre- lehafSID להפסיד or le'aBED לאבד

avia8Wednesday 08th of June 2005 12:10:40 AM
- sound (noun)- tzlil צליל or kol קול
sounds-tzliLIM צלילים or koLOT קולות
to hope- lekaVOT לקוות
hope (noun)- tikVA תקווה
husband- BA'al בעל
wife- iSHA אשה
sincerity- keNUT כנות
sincere (adjective)- ken כן
to sleep- liSHON לישון
to snore- linCHOR לנחור
snoring (noun)- nechiRA נחירה
bed- miTA מיטה
mattress- mizRAN מזרן
pillow- kaRIT כרית
to punish- leha'aNISH להעניש
punishment- Onesh עונש
doll- buBA בובה
dolls- buBOT בובות
three dolls- shaLOSH buBOT שלוש בובות
shoe- NA'al נעל
shoes- na'aLAyim נעלים
hour- sha'AH שעה
hours- sha'OT שעות
six hours- shesh sha'OT שש שעות
obstacle- michSHOL מכשול
obstacles- michshoLIM מכשולים
to obtain- lehaSIG להשיג
to thank- lehoDOT להודות

In French:
oublier- lishKO'ach לשכוח
oncle- dod דוד
parapluie- mitriYA מטריה
parapluies-mitriYOT מטריות
pantalon- michnaSAyim מכנסיים
transpirer- lehaZI'a להזיע
transpiration- ze'AH זיעה
observer- lehashKIF להשקיף
fatiguer- le'aYEF לעייף
obliger- lechaYEV לחייב
nuage- aNAN ענן
nuages- anaNIM עננים
rien- klum כלום or shum daVAR שום דבר
moustache- saFAM שפם
modestie- tzni'UT צניעות
meuble (lit,chaises,...)- raHIT רהיט

avia8Thursday 09th of June 2005 07:14:34 PM
- door- DElet דלת
doors- dlaTOT דלתות
key (for door)- mafTE'ach מפתח
keys- mafteCHOT מפתחות
window- chaLON חלון
windows- chaloNOT חלונות
house- BAyit בית
houses- baTIM בתים
bat (zoology)- ataLEF עטלף
bats- ataleFIM עטלפים
elephant (zoology)- pil פיל
elephants- piLIM פילים
lion- arYE אריה
lions- araYOT אריות
tiger- TIGris טיגריס
tigers- TIGrisim טיגריסים
envy (noun)- kin'AH קנאה
to envy- lekaNE לקנא
to drink- lishTOT לשתות
I drink- aNI shoTE (m)/ shoTA (f) אני שותה
milk- chaLAV חלב
I drink milk- aNI shoTE / shoTA chaLAV אני שותה חלב
tea- te or tei תה
I drink tea- aNI shoTE / shoTA te אני שותה תה

In French:
anatomie- anaTOMya אנטומיה
urine (anatomie)- SHEten שתן
uriner- lehashTIN להשתין
oreille (anatomie)- Ozen אוזן
oreilles- ozNAyim אוזניים
poumon (anatomie)- re'AH ריאה
poumons- re'OT ריאות
rein (anatomie)- kilYA כליה
reins- klaYOT כליות

avia8Saturday 11th of June 2005 03:57:36 PM
- fashion- ofNA אופנה
cheap- zol (m) זול zoLA (f) זולה
to buy- likNOT לקנות
hair (anatomy)- se'AR שיער
long (adjective)- aROCH (m) ארוך aruKA (f) ארוכה
short (adjective)- kaTZAR (m) קצר ktzaRA (f) קצרה
moustache- saFAM שפם
beard- zaKAN זקן
mother- Ima אמא
step mother- Ima (or em) choREget אמא (אם) חורגת
my mother-Ima sheLI אמא שלי
month- CHOdesh חודש
months- chodaSHIM חודשים
March- mertz מרץ
June- YUni יוני
Tuesday- yom shliSHI יום שלישי
witness (noun)- ed עד
wool- TZEmer צמר
dog (zoology)- KElev כלב
to bark (the dog)- linBO'ach לנבוח
tear (noun, from the eye)- dim'AH דמעה
tears- dma'OT דמעות
spring (season)- aVIV אביב
summer- KAyitz קיץ
to receive- lekaBEL לקבל

in French:
vomir (rejeter par la bouche ce qui était dans l’estomac)- le'haKI להקיא
grippe- shaPA'at שפעת
rhume- hitkareRUT התקררות or shaPA'at שפעת
risquer- lesaKEN לסכן
risque (substantif)- sakaNA סכנה or siKUN סיכון
pouls (médecine)- DOfek דופק
foie (anatomie)- kaVED כבד
os (anatomie)- Etzem עצם
squelette (substantif)- SHEled שלד

avia8Monday 13th of June 2005 02:39:01 PM
- tulip (botany)- tziv'oNI צבעוני
tulips- tziv'oNIM צבעוני
lily (botany)- shoSHAN שושן or chavaTZElet חבצלת
lilies- shoshaNIM שושנים or chavatzaLOT חבצלות
rose (botany)- VEred ורד
roses- vraDIM ורדים
poppy (botany)- paRAG פרג
poppies- praGIM פרגים
camomile (botany)- kamoMIL קמומיל
the romanian language- romaNIT רומנית
the chinese language- SInit סינית
the danish language- DEnit דנית
the icelandic language- isLANdit איסלנדית
embassy- shagriRUT שגרירות
embassies- shagriruYOT שגרירויות
ambassador (of a country)- shagRIR שגריר
ambassadors- shagriRIM שגרירים
tooth (anatomy)- shen שן
teeth- shiNAyim שיניים
brain (anatomy)- MO'ach מוח
the European Union- ha'iCHUD ha'eROpi האיחוד האירופי
tourism- tayaRUT תיירות
tourist- taYAR תייר
tourists- tayaRIM תיירים
China- sin סין
Japan- yaPAN יפן
Mongolia- the same מונגוליה
Norway- norVEGya נורבגיה

In French:
éviter- lehimaNA להמנע
critiquer- levaKER לבקר
falsifier- lezaYEF לזייף or lehafRICH להפריך (depending on the context)
exagérer- lehagZIM להגזים
étancher- le'eTOM לאטום
dormir- liSHON לישון
divorcer- lehitgaRESH להתגרש
discuter- lehitvaKE'ach להתווכח
devenir- la'haFOCH le...להפוך ל

avia8Thursday 16th of June 2005 01:00:56 AM
- amethyst- achlaMA אחלמה
sapphire- saPIR ספיר
sapphires- avNEI saPIR אבני ספיר or sapiRIM ספירים
sand- chol חול
gold (Au)- zaHAV זהב
silver (Ag)- KEsef כסף
lead (Pb)- oFEret עופרת
knife- saKIN סכין
knives- sakiNIM סכינים
spoon- kaf כף
spoons- kaPOT כפות
seven 7- SHEva (f) שבע, shiv'ah (m) שבעה
seven spoons- SHEva kaPOT שבע כפות
fork- mazLEG מזלג
forks- mazleGOT מזלגות
twelve 12- shteim esRE (f) שתים עשרה, shneim aSAR (m) שנים עשר
twelve forks- shneim aSAR mazleGOT שנים עשר מזלגות
bread- LEchem לחם or kiKAR LEchem ככר לחם (loaf of bread)
breads- lechaMIM לחמים or kikROT LEchem ככרות לחם
two breads- shtei kikROT LEchem שתי ככרות לחם (two loafs of bread)
sugar- suKAR סוכר
the sugar- hasuKAR הסוכר
salt- MElach מלח
the salt- haMElach המלח
vinegar- CHOmetz חומץ
rice- Orez אורז
quince- chaBUSH חבוש
quinces- chabuSHIM חבושים
pear (fruit)- aGAS אגס
pears- agaSIM אגסים
apple (fruit)- taPU'ach תפוח
apples- tapuCHIM תפוחים
lemon- liMON לימון
lemons- limoNIM לימונים

In French:
assiette- tzaLAclassroomxx צלחת
assiettes- tzalaCOT צלחות
assiette creuse- ke'aRAT maRAK קערת מרק
farine- KEmach קמח
piquant (aliment)- piKANti פיקנטי
fenêtre- chaLON חלון
fenêtres- chaloNOT חלונות
deux fenêtres- shnei chaloNOT שני חלונות
miroir- mar'AH מראה or re'i ראי
miroirs- mar'OT מראות
chaise- kiSE כסא
chaises- kis'OT כסאות
trois chaises- shloSHA kis'OT שלושה כסאות
crayon- ipaRON עפרון
crayons- efroNOT עפרונות
deux crayons- shnei efroNOT שני עפרונות

avia8Saturday 18th of June 2005 02:12:40 AM
- black (adjective)- shaCHOR (m) שחור, shchoRA (f) שחורה
white (adjective)- laVAN (m) לבן, levaNA (f) לבנה
green (adjective)- yaROK (m) ירוק, yeruKA (f) ירוקה
protest (noun)- mecha'AH מחאה
protests- mecha'OT מחאות
to protest- limCHOT למחות
racial segregation- hafraDA giz'aNIT הפרדה גזענית
to persecute- lirDOF לרדוף or lehitnaKEL להתנכל
to sabotage- lechaBEL לחבל
village- kfar כפר
villages- kfaRIM כפרים
peasant- iKAR איכר
peasants- ikaRIM איכרים
federation- fedeRATZya פדרציה
the Russian Federation- hafedeRATZya haruSIT הפדרציה הרוסית
citizen- ezRACH אזרח
citizens- ezraCHIM אזרחים
citizenship- ezraCHUT אזרחות
orphan (noun)- yaTOM יתום
orphans- yetoMIM יתומים
orphanage (noun)- beit yetoMIM בית יתומים
nappy,diaper- tiTUL טיטול or chiTUL חיתול
Dane (masculine noun,inhabitant of Denmark)- DEni דני
Danes- DEnim דנים
Swede (masculine noun,inhabitant of Sweden)- SHVEdi שוודי
Swedes- SHVEdim שוודים
Finn (masculine noun,inhabitant if Finland)- FIni פיני
Finns- FInim פינים
Denmark- the same דנמרק

In French:
agriculture- chakla'UT חקלאות
l’agriculture- hachakla'UT החקלאות
industrie- ta'asiYA תעשיה
l’industrie- hata'asiYA התעשיה
poisson- dag דג
poissons- daGIM דגים
ville- ir עיר
villes- aRIM ערים
forêt- YA'ar יער
forêts- ye'aROT יערות
Russie- RUSya רוסיה
Pologne- poLIN פולין

avia8Friday 24th of June 2005 09:48:47 PM
- yellow (adjective)- tzaHOV (m) צהוב tzehuBA (f) צהובה
red (adjective)- aDOM (m) אדום aduMA (f) אדומה
blue (adjective)- kaCHOL (m) כחול kchuLA (f) כחולה
onion- baTZAL בצל
onions- betzaLIM בצלים
carrot- GEzer גזר
carrots- gzaRIM גזרים
tomato- agvanYA עגבניה
tomatoes- agvanYOT עגבניות
two tomatoes- shtei agvanYOT שתי עגבניות
beer- BIra בירה
Sunday- yom riSHON יום ראשון
Monday- yom sheNI יום שני
address- KTOvet כתובת
What is your address? (your-singular)- ma haKTOvet shelCHA (m)/ sheLACH (f)? ?מה הכתובת שלך
Haifa- חיפה
yesterday- etMOL אתמול
the day before yesterday- shilSHOM שלשום
tomorrow- maCHAR מחר
the day after tomorrow- mochoroTAyim מחרתיים
minute- daKA דקה
minutes- daKOT דקות
two minutes- shtei daKOT שתי דקות

In French:
aéroport- neMAL te'uFA נמל תעופה
aéroports- nimLEI te'uFA נמלי תעופה
avion- maTOS מטוס or aviRON אוירון
avions- metoSIM מטוסים or aviroNIM אוירונים
train- raKEvet רכבת
le train- haraKEvet הרכבת
trains- rakaVOT רכבות
les trains- harakaVOT הרכבות
gare- tachaNAT raKEvet תחנת רכבת
gares- tachaNOT raKEvet תחנות רכבת
bicyclette- ofaNAyim אופניים or zug ofaNAyim זוג אופניים
bicyclettes- zuGUT ofaNAyim זוגות אופניים
girafe (zoologie)- jiRAfa ג'ירפה
girafes- jiRAfot ג'ירפות
crocodile (zoologie)- taNIN תנין
crocodiles- taniNIM תנינים
gazelle (zoologie)- tzvi צבי
gazelles- tzva'IM צבאים
salamandre (zoologie)- salaMANdra סלמנדרה
salamandres- salaMANdrot סלמנדרות
singe (zoologie)- kof קוף
singes- koFIM קופים
sapin (botany)- aSHU'ach אשוח
le sapin- ha'aSHU'ach האשוח
sapins- ashuCHIM אשוחים
les sapins- ha'ashuCHIM האשוחים
figuier (botany)- etz te'eNA עץ תאנה
figuiers- aTZEI te'eNA עצי תאנה
pêcher (botany)- etz afarSEK עץ אפרסק
pêchers- aTZEI afarSEK עצי אפרסק

avia8Tuesday 28th of June 2005 08:50:41 PM
- city- ir עיר
cities- aRIM ערים
bridge (over a river)- GEsher גשר
bridges- gshaRIM גשרים
terrorist attack- piGU'a פיגוע
terrorist attacks- pigu'IM פיגועים
the Red Cross- hatzLAV ha'aDOM הצלב האדום
the Norwegian Red Cross- hatzLAV ha'aDOM hanorVEgi הצלב האדום הנורבגי
Singapore- singaPUR סינגפור
armed forces (of a country)- tzaVA צבא
the Norwegian Armed Forces- hatzaVA hanorVEgi הצבא הנורבגי
prestige (noun)- yukRA יוקרה
importance (noun)- chashiVUT חשיבות
confidential,is confidential- chaSUI חסוי
together- YAchad יחד or beYAchad ביחד
the Second World War- milCHEmet ha'oLAM hashniYA מלחמת העולם השניה
two years ago- lifNEI shnaTAyim לפני שנתיים
refugee (noun)- paLIT פליט
refugees- pliTIM פליטים
to arrest (a person)- la'aTZOR לעצור
was arrested- ne'eTZAR נעצר
millennium (noun)- the same מילניום
enthusiasm- hitlahaVUT התלהבות
with enthusiasm- behitlahaVUT בהתלהבות
fly (insect)- zvuv זבוב
flies- zvuVIM זבובים
fish- dag דג
fishes- daGIM דגים
Finn (masculine noun,inhabitant of Finland)- FIni פיני
Finns- FInim פינים
the romanian language- romaNIT רומנית
the dutch language- hoLANdit הולנדית
the czech language- TSHEchit צ'כית

In French:
merveille- PEle פלא
merveilles- pla'IM פלאים
Alice au pays des merveilles- Alice be'Eretz hapla'OT אליס בארץ הפלאות
Grand-Bretagne- briTANya hagdoLA בריטניה הגדולה
écrivain- soFER סופר
écrivain français- soFER tzarfaTI סופר צרפתי
géographe- ge'oGRAF גיאוגרף
géographe arabe- ge'oGRAF araVI גיאוגרף ערבי
physicien- fiziKA'i פיזיקאי
physicien russe- fiziKA'i ruSI פיזיקאי רוסי
chimiste- chima'I כימאי
chimiste allemand- chima'I germaNI כימאי גרמני
compositeur- malCHIN מלחין
compositeur italien- malCHIN italKI מלחין איטלקי
mathématicien- matematiKA'i מתימטיקאי
mathématicien belge- matematiKA'i BELgi מתימטיקאי בלגי
peintre- tzaYAR צייר
peintre chinois- tzaYAR SIni צייר סיני
poète- meshoRER משורר
poète américain- meshoRER ameriKA'ni משורר אמריקני
footballeur- sachKAN kaduREgel שחקן כדורגל
footballeur brésilien- sachKAN kaduREgel braziLA'i שחקן כדורגל ברזילאי
rire- litzCHOK לצחוק
je ris- aNI tzoCHEK (m)\ tzoCHEket (f) אני צוחק / צוחקת
tu ris- aTA tzoCHEK (m) אתה צוחק / at tzoCHEket (f) את צוחקת
nous rions- aNACHnu tzochaKIM (m)/tzochaKOT (f) אנחנו צוחקים / צוחקות
vous riez- aTEM tzochaKIM (m) אתם צוחקים / aTEN tzochaKOT (f) אתן צוחקות

avia8Thursday 30th of June 2005 10:02:15 PM
- the capital of Poland (Warsaw)- ir habiRA shel poLIN (VARsha) (עיר הבירה של פולין (ורשה
bird- tziPOR ציפור
birds- tzipoRIM ציפורים
wing (of a bird)- kaNAF כנף
wings- knaFAyim כנפיים
beautiful (adjective)- yaFE (m) yaFA (f) יפה
these- Ele אלה
these beautiful birds- tzipoRIM yaFOT Ele ציפורים יפות אלה
birds of prey- oFOT dorSIM עופות דורסים
flight (of a bird)- ma'OF מעוף
pelican (bird)- sakNAI שקנאי
pelicans- sakna'IM שקנאים
the white pelican- hasakNAI halaVAN השקנאי הלבן
penguin- PINGwin פינגוין
penguins- PINgwiNIM פינגוינים
crane (bird)- aGUR עגור
cranes- aguRIM עגורים
years- shaNIM שנים
six years- shesh shaNIM שנים
stallion (zoology)- sus harba'Ah סוס הרבעה
stallions- suSEI harba'AH סוסי הרבעה
dog- KElev כלב
our dog- haKElev sheLAnu הכלב שלנו
I have- yesh li יש לי
I have three dogs- yesh li shloSHA klaVIM יש לי שלושה כלבים
I’m not sure- aNI lo baTU'ach (m)/betuCHA (f) אני לא בטוח / בטוחה
I’m not 100% sure- aNI lo baTU'ach/betuCHA bema'AH aCHUZ אני לא בטוח / בטוחה במאה אחוז
suspicious (adjective)- chashDAN (m) / chashdaNIT (f) חשדן / חשדנית
I’m suspicious- aNI chashDAN / chashdaNIT אני חשדן / חשדנית
gold (Au)- zaHAV זהב
white gold- zaHAV laVAN זהב לבן
to see- lir'OT לראות
you (singular)- aTA (m) אתה at (f) את
you can see (you-singular)- aTA yaCHOL lir'OT (m) אתה יכול לראות at yechoLA lir'OT (f) את יכולה לראות
wonderful (adjective)- nifLA נפלא or neheDAR נהדר
silhouette (of a girl)- the same סילואט
sculpture- PEsel פסל
sculptures- psaLIM פסלים
bronze (noun,alloy)- BRONza ברונזה or aRAD ארד
sculpture in bronze- PEsel BRONza פסל ברונזה
to accept- lekaBEL לקבל
the chinese language- SInit סינית
the english language- angLIT אנגלית
the russian language- ruSIT רוסית
e-mail address- KTOvet e-mail or DO'ar electROni כתובת אי-מייל, דואר אלקטרוני
my e-mail address- KTOvet ha'e-mail sheLI כתובת האי-מייל שלי

In French:
je m’appelle…- shmi...שמי or kor'IM li...קוראים לי
je suis ne le 3 Mars- noLAdeti bashloSHA bemertz נולדתי בשלושה במרץ
j’habite a New York- aNI gar (m)/ GAra (f) beNEw York אני גר / גרה בניו יורק
famille- mishpaCHA משפחה
ma famille- hamishpaCHA sheLI המשפחה שלי
trois frères- shloSHA aCHIM שלושה אחים
deux sœurs- shtei achaYOT שתי אחיות
j’ai trois frères et deux sœurs- yesh li shloSHA aCHIM ushtei achaYOT יש לי שלושה אחים ושתי אחיות
chocolat- shokoLAD שוקולד
chocolats- shokoLAdim שוקולדים
chocolat blanc- shokoLAD laVAN שוקולד לבן
chocolat noir- shokoLAD maRIR שוקולד מריר
sucre- suKAR סוכר
200 g de sucre- maTAyim gram suKAR מאתיים גרם סוכר
beurre- chem'AH חמאה
150 g de beurre- me'AH vachamiSHIM gram chem'AH מאה וחמישים גרם חמאה
recette (pour chocolat,…; recette de cuisine)- matKON מתכון
cette recette- hamatKON haZE המתכון הזה
chèvre (zoologie)- ez עז
fromage- gviNA גבינה
fromage de chèvre- gviNAT iZIM גבינת עיזים
vanille (fruit du vanillier;utilisés en confiserie,…)- the same וניל
j’ai un chien- yesh li KElev יש לי כלב
mon chien- haKElev sheLI הכלב שלי
aquarium- akVARyum אקווריום
avec- im עם
un aquarium avec poissons- akVARyum im daGIM אקווריום עם דגים
adorer- leha'aRITZ להעריץ or le'eHOV me'OD לאהוב מאוד
j’adore les chevaux- aNI me'OD oHEV (m) / oHEvet (f) suSIM אני מאוד אוהב / אוהבת סוסים
fruits de mer- peROT yam פירות ים
sport- the same ספורט
favori (adjectif)- mo'aDAF מועדף
mes sports favoris sont…- suGEI hasport hamo'adaFIM aLAI hem...סוגי הספורט המועדפים עלי הם

avia8Saturday 02nd of July 2005 03:16:53 PM
- month- CHOdesh חודש
months- chodaSHIM חודשים
six months- shiSHA chodaSHIM ששה חודשים
China- sin סין
Mongolia- the same מונגוליה
Asia- ASya אסיה
a country of Asia- mediNA be'ASya מדינה באסיה
Mongolia is a country of Asia- mongolia hi mediNA be'ASya מונגוליה היא מדינה באסיה
life (noun)- chaYIM חיים
death (noun)- MAvet מוות
life and death- chaYIM veMAvet חיים ומוות
of course- kamuVAN כמובן or vaDAY ודאי
here (adverb)- kan כאן or po פה
here in Romania- kan beroMANia כאן ברומניה
he, he is- hu הוא
idea (noun)- ra'aYON רעיון
ideas- ra'ayoNOT רעיונות
good (adjective)- tov (m) / toVA (f) טוב / טובה
a good idea- ra'aYON tov רעיון טוב
hospital- beit choLIM בית חולים
hospitals- baTEI choLIM בתי חולים
vaccination- chiSUN חיסון
vaccination of children- chiSUN yelaDIM חיסון ילדים
Finland- the same פינלנד
Sweden- SHVEDya שוודיה
in Finland and Sweden- beFINland ubiSHVEDya בפינלנד ובשוודיה
Nigeria- niGERya ניגריה
Vietnam- the same וייטנאם
in countries as Nigeria,Vietnam…- bemediNOT kmo niGERya, vietNAM...במדינות כמו ניגריה, וייטנאם
after three days- achaREY (or le'aCHAR) shloSHA yaMIM אחרי (לאחר) שלושה ימים
almond tree- etz shaKED עץ שקד or shkediYA שקדיה
almond trees- aTZEI shaKED עצי שקד or shkediYOT שקדיות
How are you?- ma shlomCHA (m) / shloMECH (f)? ?מה שלומך
I'm fine,thank you- tov, toDA טוב, תודה or shloMI tov, toDA שלומי טוב, תודה
flower- PErach פרח
white (adjective)- laVAN (m) / levaNA (f) לבן / לבנה
this- ze (m) / zo (f) זה / זו
this flower is white- haPErach haZE laVAN הפרח הזה לבן

In French:
ville- ir עיר
j’habite en ville…- aNI gar (m)/GAra (f) ba'IR... אני גר / גרה בעיר
je- aNI אני
tu- aTA (m) / at (f) אתה / את
il- hu הוא
elle- hi היא
nous- aNACHnu אנחנו
vous- aTEM (m) / aTEN (f) אתם / אתן
ils- hem הם
elles- hen הן

avia8Monday 04th of July 2005 08:10:12 PM
- Austria- the same אוסטריה
small (adjective)- kaTAN (m) / ktaNA (f) קטן/ קטנה
a European country- mediNA eroPE'it מדינה אירופאית or mediNA be'eROpa מדינה באירופה
Austria is a small European country- OSTria hi mediNA eroPE'it ktaNA אוסטריה היא מדינה אירופאית קטנה
Austria is a small country- OSTria hi mediNA ktaNA אוסטריה היא מדינה קטנה
the Republic of Austria- harePUBlika ha'OSTrit הרפובליקה האוסטרית
neutrality (of a country)- netRAliyut ניטרליות
official language (of a country)- saFA rishMIT שפה רשמית
area (of a country)- eZOR אזור
territory (of a country)- SHEtach שטח or teriTORya טריטוריה
to conquer (a country)- lichBOSH לכבוש
the territory of Austria was conquered by...- hashtaCHIM ha'OSTriyim nichbeSHU al yeDEY...
...השטחים האוסטריים נכבשו על ידי
between 1918 and 1919- bein Elef tsha me'OT ushmoNE esRE ve'Elef tsha me'OT utSHA esRE
בין אלף תשע מאות ושמונה עשרה ואלף תשע מאות ותשע עשרה
Vienna- VIna וינה
the Alps- ha'ALpim האלפים
topography- topoGRAFya טופוגרפיה
the topography of Austria- hatopoGRAFya shel OStriya הטופוגרפיה של אוסטריה
mountain- har הר
mountains- haRIM הרים
the highest mountains in Austria are...- hehaRIM hagvoHIM beyoTER be'OStriya hem...
...ההרים הגבוהים ביותר באוסטריה הם
Austria-Hungary (history)- OSTro-hunGARya אוסטרו-הונגריה
after 1918- achaREY Elef tsha me'OT ushmoNE esre אחרי אלף תשע מאות ושמונה עשרה
population (of a country)- uchlusiYA אוכלוסיה
language (for example English)- saFA שפה
languages (for example Spanish and Italian)- saFOT שפות
Danish is the official language of Denmark- DEnit hi hasaFA harishMIT shel DENmark
דנית היא השפה הרשמית של דנמרק
Old Danish was a language spoken in Denmark- DEnit atiKA hayTA safa meduBEret beDENmark
דנית עתיקה היתה שפה מדוברת בדנמרק
Greenland- the same גרינלנד

In French:
géographie- ge'oGRAFya גיאוגרפיה
géographique (adjective)- ge'oGRAfi (m) / ge'oGRAfit (f) גיאוגרפי / גיאוגרפית
atlas géographique- ATlas ge'oGRAfi אטלס גיאוגרפי
patrie- moLEdet מולדת
les pays du monde- mediNOT ha'oLAM מדינות העולם or arTZOT ha'oLAM ארצות העולם
drapeau- DEgel דגל
drapeaux- dgaLIM דגלים
chaque- kol כל
les drapeaux de chaque pays- hadgaLIM shel kol mediNA הדגלים של כל מדינה
Tibet- the same טיבט
le drapeau du Tibet- haDEgel shel tiBET הדגל של טיבט
le drapeau de France- haDEgel shel tzarFAT הדגל של צרפת
couleurs:bleu,blanc,rouge- tzva'IM: kaCHOL, laVAN, aDOM צבעים: כחול, לבן, אדום
philatélie- bula'UT בולאות
timbre (pour une letter)- bul בול
timbres- buLIM בולים
timbre-poste- choTEmet חותמת
livre- SEfer ספר
livres- sfaRIM ספרים
mon livre- haSEfer sheLI הספר שלי
mes livres- hasfaRIM sheLI הספרים שלי

avia8Wednesday 06th of July 2005 07:53:31 PM
- girl- yalDA ילדה
I am a danish girl- aNI yalDA DEnit אני ילדה דנית
young (adjective)- tza'IR (m) צעיר tze'iRA (f) צעירה tze'iRIM (pl m) צעירים tze'iROT (pl f) צעירות
young girl (noun)- yalDA ktaNA ילדה קטנה or yalDA tze'iRA ילדה צעירה
a young Danish girl- yalDA DEnit ktaNA ילדה דנית קטנה or yalDA DEnit tze'iRA ילדה דנית צעירה
danish-english dictionary- miLON DEni-angLI מילון דני-אנגלי
strawberry- tut תות
strawberries- tuTIM תותים
chocolate,strawberries and vanilla- shokoLAD, tuTIM uvaNIL שוקולד, תותים ווניל
vanilla- vaNIL וניל
I live and work in Israel- aNI gar ve'oVED be'isra'EL (m) אני גר ועובד בישראל /
aNI GAra ve'oVEdet be'isra'EL (f) אני גרה ועובדת בישראל
fishing- DAyig דיג
salmon- the same סלמון
salmons- SALmonim סלמונים
salmon fishing- deig SALmonim דיג סלמונים
Ireland- IRland אירלנד
Irish salmon fishing- deig SALmonim Iriyim דיג סלמונים איריים
carp- karpiYON קרפיון
carps- karpiYOnim קרפיונים
carp fishing- deig karpiYOnim דיג קרפיונים
restaurant- mis'aDA מסעדה
restaurants- mis'aDOT מסעדות
bar (where drinks are served)- the same בר
bars- BArim ברים
I'm sure- aNI baTU'ach (m) אני בטוח aNI betuCHA (f) אני בטוחה
to read- likRO לקרוא
you like to read books (you-singular)- aTA oHEV (m) / at oHEvet (f) likRO sfaRIM (m)
אתה אוהב / את אוהבת לקרוא ספרים
newspaper- iTON עיתון
newspapers- itoNIM עיתונים
you like to read newspapers (you-singular)- aTA oHEV / at oHEvet likRO itoNIM
אתה אוהב / את אוהבת לקרוא עיתונים
my hair- hase'AR sheLI השיער שלי
my head- haROSH sheLI הראש שלי
my eyebrows- hagaBOT sheLI הגבות שלי

In French:
anatomie- anaTOMya אנטומיה
anatomie de l'homme- anaTOMya shel haGEver אנטומיה של הגבר
tête (anatomie)- rosh ראש
la tête- haROSH הראש
crâne (anatomie)- gulGOlet גולגולת
le crâne- hagulGOlet הגולגולת
thorax (anatomie)- beit hachaZE בית החזה
cou (anatomie)- tzaVAR צוואר
le cou- hatzaVAR הצוואר
je, je suis- aNI
ingénieur- mehanDES (m) מהנדס mehanDEset (f) מהנדסת
je suis ingénieur- aNI mehanDES / mehanDEset אני מהנדס / מהנדסת
avocat- oRECH din (m) עורך דין oREchet din (f) עורכת דין
je suis avocat- aNI oRECH din / oREchet din אני עורך דין / עורכת דין
jardin- giNA גינה
et- ve... (in the beginning of the following word)
mon jardin et ma maison- hagiNA sheLI vehaBAyit sheLI הגינה שלי והבית שלי
maison avec jardin- BAyit im giNA בית עם גינה
ma chambre- haCHEder sheLI החדר שלי
j'habite dans une maison- aNI gar (m) / GAra (f) beBAyit אני גר / גרה בבית
ma maison- haBAyit sheLI הבית שלי
ta maison- haBAyit shelCHA (m) / sheLACH (f) הבית שלך
nous avons un chien qui s'appelle Rex- yesh laNU KElev shenikRA rex יש לנו כלב שנקרא רקס
trois cochons- shloSHA chaziRIM שלושה חזירים

avia8Saturday 09th of July 2005 01:24:04 AM
- once (adverb)- PA'am be... (in the beginning of the following word) ...פעם ב
once a day- PA'am beYOM פעם ביום
once a week- PA'am beshaVU'a פעם בשבוע
I wash my hair once a week- aNI choFEF (m) / choFEfet (f) rosh PA'am beshaVU'a
אני חופף / חופפת ראש פעם בשבוע
please help me!- aZOR (to a m.) / izRI (to a f.) li bevakaSHA עזור / עזרי לי בבקשה
millions- milYOnim מליונים
millions of women- milyoNEI naSHIM מליוני נשים
metabolism- metaboLIzem מטבוליזם
your hair- hase'AR shelCHA (m) / sheLACH (f) השיער שלך
long (adjective)- aROCH (m) ארוך aruKA (f) ארוכה aruKIM (pl m) ארוכים aruKOT (pl f) ארוכות
your hair is long- hase'AR shelCHA / sheLACH aROCH השיער שלך ארוך
length (noun)- Orech אורך
last month- haCHOdesh she'aVAR החודש שעבר or baCHOdesh she'aVAR בחודש שעבר
native language- sfat em שפת אם
my native language is Lithuanian- sfat ha'EM sheLI hi lita'IT שפת האם שלי היא ליטאית
too (adverb)- gam גם
I speak (a language)- aNI medaBER (m) / medaBEret (f) אני מדבר / מדברת
I speak Russian too- aNI medaBER / medaBEret gam ruSIT אני מדבר / מדברת גם רוסית
Poland and Lithuania-
course (for example French course)- kurs קורס
courses- KURsim קורסים
English course- kurs angLIT קורס אנגלית
speaker (of a language)- doVER (m) / doVEret (f) דובר / דוברת
speakers- dovRIM (pl m) / dovROT (pl f) דוברים / דוברות
native (adjective)- muLAD מולד
for (for me,for him,…)- bishVIL בשביל or le...ל (in the beginnin of the following word)
English course for native polish speakers- kurs angLIT ledovREI polaNIT קורס אנגלית לדוברי פולנית
to speak- ledaBER לדבר
well (adverb)- tov טוב or heiTEV היטב
the polish language- polaNIT פולנית
I speak polish well- aNI medaBER / medaBEret polaNIT heiTEV אני מדבר / מדברת פולנית היטב

In French:
villa- VIla וילה
une villa avec piscine- VIla im breCHA וילה עם בריכה
maison- BAyit בית
maison avec trois chambres- BAyit im shloSHA chadaRIM בית עם שלושה חדרים
maison avec piscine- BAyit im breCHA בית עם בריכה
terrasse- mirPEset מרפסת
terrasses- mirpaSOT מרפסות
deux terrasses- shtei mirpaSOT שתי מרפסות
maison avec deux terrasses- BAyit im shtei mirpaSOT בית עם שתי מרפסות
pisine, une piscine- breCHA בריכה (or breclassroomxx schiYA בריכת שחייה)
la piscine- habreCHA הבריכה
les maisons- habaTIM הבתים
petit (adjective)- kaTAN (m) קטן ktaNA (f) קטנה ktaNIM (pl m) קטנים ktaNOT (pl f) קטנות
un petit jacuzzi- jaKUzi kaTAN ג'קוזי קטן
lit- miTA מיטה
lit double,un lit double- miTA zuGIT מיטה זוגית
deux lits- shtei miTOT שתי מיטות
cette maison- haNAyit haZE הבית הזה
appartement- diRA דירה
appartements- diROT דירות
deux appartements- shtei diROT שתי דירות

avia8Sunday 10th of July 2005 01:03:49 PM
- I have- yesh li יש לי
I have a dog- yesh li KElev יש לי כלב
he (pronoun)- hu הוא
she (pronoun)- hi (pronounced like he) היא
to live- lichYOT לחיות or laGUR לגור
here (adverb)- kan כאן or po פה
she lives here- hi GAra kan היא גרה כאן
he has- yesh lo יש לו
he has sixty sheep- yesh lo shiSHIM kvaSIM יש לו שישים כבשים
to arrive- lehaGI'a להגיע
today- haYOM היום
I arrived- hiGAti הגעתי
in (preposition)- beTOCH בתוך or be...ב or le...ל (in the beginning of the following word)
I arrived in Dublin today- hiGAti leDABlin haYOM הגעתי לדבלין היום
ten years- Eser shaNIM עשר שנים
the next ten years- Eser hashaNIM haba'OT עשר השנים הבאות
pencil- ipaRON עפרון
pencils- efroNOT עפרונות
Where are my pencils?- eiFO ha'efroNOT sheLI? ?איפה העפרונות שלי

In French:
footballeur- sachKAN kaduREgel שחקן כדורגל or kaduragLAN כדורגלן
je, je suis- aNI אני
je suis footballeur, je suis un footballeur- aNI kaduragLAN אני כדורגלן
bon (adjectif)- tov (m) טוב toVA (f) טובה toVIM (pl m) טובים toVOT (pl f) טובות
un bon footballeur- kaduragLAN tov כדורגלן טוב
jeune (adjectif)- tza'IR (m) צעיר tze'iRA (f) צעירה tze'iRIM (pl m) צעירים tze'iROT (pl f ) צעירות
je suis un jeune footballeur- aNI kaduragLAN tza'IR אני כדורגלן צעיר
rose, une rose (fleur)- VEred ורד
roses- vraDIM ורדים
épine- kotz קוץ
épines- koTZIM קוצים
deux roses- shnei vraDIM שני ורדים
sans (préposition)- bli בלי or leLO ללא
deux roses sans épines- shnei vraDIM leLO koTZIM שני ורדים ללא קוצים
la rose- haVEred הורד
une rose sans épines- VEred leLO koTZIM ורד ללא קוצים
les épines- hakoTZIM הקוצים
les roses anglaises- havraDIM ha'angliYIM הורדים האנגליים