Return to the JAPANESE ArchiveForward to the Current JAPANESE discuss

christineTuesday 18th of May 2004 08:09:26 PM
Jikoshoukai shiyou! - Watashi wa Detroit no 32-sai Christine to moshimasu. Yoroshiku!
King LowTierThursday 20th of May 2004 11:53:02 PM
- Konnichi wa, Christine-san. Jikoshokai sasete itadakemasu. Boku no namae wa Mike Smith. Nihongo ga narate imasu ka?
Friday 11th of June 2004 03:47:00 PM
- Hajimemashite mina-san,ing desu. dozo yoroshiku.