Return to the LANGUAGE TEACHERS ArchiveForward to the Current LANGUAGE TEACHERS discuss

sbockTuesday 19th of April 2005 11:18:22 PM
Uczyć mi - Uczę się polskego ale nie mówię jeszcze zbyt dobdzie. Wiem wiele słówek ale nie wiem rosmaviać. Czy ktoś pomóc mi? my yahoo ID "sawdustman18" or email at sawdustman18@yahoo.com or PM here

Dziękuję bardzo
Steve