Return to the NORWEGIAN ArchiveForward to the Current NORWEGIAN discuss

HisGirlFridaySunday 05th of September 2004 03:06:07 PM
Ha det! - Min navn er Anner of jeg bor i amerika. Jeg vil gjerne snakker i norsk med noen! Jeg lære Norsk og jeg er godt...men hjelpe er godt også, ja?

If not, i would appreciate any friend to talk to. I like so many things, so maybe we can talk? Hope to hear from any folks soon!
Peter fra LAThursday 14th of October 2004 10:10:48 PM
- Hey!

Come to Classroom sometime.
HisGirlFridayFriday 15th of October 2004 07:57:29 AM
- Wow, lol, it's i never expected a response. I know i should come to Classroom, but i never think of it.
AnyaMonday 18th of October 2004 06:39:09 AM
- Yay Anne!
Classroom is fun, and I KNOW there's some time before that lecture in the dangerous computerized classroom ;) Det er riktig! jk Hopefully there is a way to mute the volume! Fare. Forsiktig :-D
Jeg håper vi ses igjen snart!
Anya