Return to the POLISH ArchiveForward to the Current POLISH discuss

wasilTuesday 03rd of May 2005 09:13:35 PM
crazy polish - It's not my text. I found it when I was surfing in Internet.

I hope you will enjoy it :).

Tall room! (Wysoka Izbo!)
Welcome in the name of all penises of Selfdefence. (Witam w imieniu wszystkich członków Samoobrony)
. Now it'^%$ for me. (Teraz kolej na mnie.)
It's not fugitive of circumstances. (To nie jest zbieg okoliczności.)
Look in my little-eye-bitches and concentrate a shit. (Spójrzcie w moje &*%$# i skupcie się.)
I was a behind eyes student of Garden School Band!(Byłam studentką zaoczną Zespołu Szkół Ogrodniczych!)
Don't make stages and stop to tear yourselves. (Nie róbcie scen i przestańcie się drzeć).
Selfdefence is a big party and ice is poor in Poland. (Samoobrona jest dużą partią a lud jest biedny w Polsce.)
The profits are flying into the hole. (Zyski lecą w dół.)
It's a huge grandfatherhood! (To jest ogromne dziadostwo!)
Poland is a village killed by desks. (Polska jest wioską zabitą dechami.)
All politicians let the peacock out and take legs behind belt. (Wszyscy politycy puszczają pawia i biorą nogi za pas.)
Do you divide my sentence? (Czy podzielacie moje zdanie?)
But we are equal peasants and we will go out on people! (Ale my jesteśmy równe chłopy i wyjdziemy na ludzi!)
I will animal to you. (Zwierzę wam się.)
I will elephants behind them my on-ancestry. (Osłonię przed nimi mój naród.)
I will stop their long-writers and feathers starting you-selling Polish earth. (Zatrzymam ich długopisy i pióra zaczynające wyprzedawać polską ziemię.)
Our the-vodkas will show them where the pepper is growing! (Nasze dewotki pokażą im gdzie pieprz rośnie!)
They will overheat the wall with head, they will have a brain tire fire and the will sing slim! (Oni przygrzeją głową w mur, będą mieli zapalenie opon mózgowych i będą cienko śpiewać!)
Because we need Huge Orchestra Of Christmas Help and old good tenses again! (Ponieważ my znów potrzebujemy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i starych dobrych czasów!) But don't boat yourselves I will make my afterbills with them without your helpful hand! (Ale nie łudźcie się że zrobię z nimi swoje porachunki bez waszej pomocnej dłoni.)
You must step on my hand! (Musicie pójść mi na rękę!)
We must stop to divorcee the facts and break down the first ice-creams! (Musimy przestać rozwodzić się nad faktami i przełamać pierwsze lody!)
Without corpse! (Bez zwłoki!)
I will take coffee on table and say without small garden: "You must give us middles for our highway from Beeftown to Hell!" (Wyłożę kawę na ławę i powiem bez ogródek: "Musicie dać nam środki na naszą autostrade z Wołomina do Helu!)
It's not after birds! (Jeszcze nie jest po ptakach!)
But you must in our little businesses of movement! (Ale musicie kupować w naszych kioskach ruchu!)
Buy our oh-small mountains, our white without and our boo-cancers. (Kupujcie nasze ogórki, nasz biały bez i nasze buraki.)
I tower you will after-can us... (Wierzę że nam pomożecie.)
Thank you from the mountain. (Dziękuję z góry.) Dont plane a crazy telling me you don't have money! (Nie strugajcie wariatów mówiąc mi że nie macie pieniędzy!)
Stop to turn my head because shit is walking around me! (Przestańcie zawracać mi głowę bo gówno mnie to obchodzi!)
You want to make the profit on time! (Chcecie zyskać na czasie!)
You should cut yourselves a nap in The Dug-Up or on Maybe Black and cut percentage feet. (Powinniście uciąć sobie drzemkę w Zakopanem albo na Morzu Czarnym i obniżyć stopy procentowe.)
We need heritage of prices. (Potrzebujemy obniżki cen.)
But I think it's a pity of the west trying to make you divide our lottery coupon. (Ale myślę że szkoda zachodu na próbowanie abyście podzielili nasz los.)
You want to see coin paintings or listen to the serious music concert, but you piss on Selfdefence. (Chcecie oglądać obrazy Moneta albo słuchać koncertu muzyki poważnej, ale olewacie Samoobronę.)
It's just a big eggs and shit of laugh! (To są wielkie jaja i kupa śmiechu!)
But my on-ancestry is very expensive to me. (Ale mój naród jest mi bardzo drogi.)
I will ou-help them without your grace! (Uratuję ich bez waszej łaski!)
I will show them how to press the gay of gas and beside-hurry up! (Pokażę im jak nacisnąć pedał gazu i przyśpieszyć!)
Room with you! (Pokój z wami!)
Balcerowicz must go on! (Balcerowicz musi odejść!)

MartaTuesday 03rd of May 2005 11:01:55 PM
- That's a good one!
But i doubt that any non-native Polish speaker will understand that...;)
wasilTuesday 03rd of May 2005 11:35:40 PM
- but if someone who's learning polish will read it and laught, that will mean he is fluent in polish ;)
tony123456Wednesday 06th of July 2005 03:03:11 AM
- I sure diont unfortunately!