Return to the POLISH ArchiveForward to the Current POLISH discuss

MartaSunday 26th of June 2005 08:04:12 PM
Introduce yourself in Polish - hey,

can you tell something more about yourself? You can simply introduce yourself, tell what you do, what you like etc. If you need any help, just PM me or ask the question here. I think native Polish speakers can/have to:p post as well:D

cześć,
możecie powiedzieć coś więcej o sobie? Możecie po prostu się przedstawić, powiedzieć co robicie, co lubicie itd. Jeśli potrzebujecie pomocy, wyślijcie mi PM albo zadajcie to pytanie tutaj. Myślę, że polscy native speakerzy (czy 'native speaker' jest już poslkim słowem...?) mogą/muszą:p też zamieścić swoje posty:D

MartaSunday 26th of June 2005 08:25:59 PM
I'll start so you'll have the example - Mam na imię Marta, ale to już chyba wiecie:) Mam 20 lat. Mieszkam w południowo-zachodniej części Polski, bardzo blisko Czech. Stuiuję angielski w koledżu, właśnie skończyłam (mam nadzieję...) pierwszy rok. Od przyszłego roku chciałabym też zacząć studiować etnologię, prawdopodobnie zaocznie. Poza tym uczę się też francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Francuski miałam przez 4 lata w liceum i to jest mój ulubiony język:) Na razie nie znam go za dobrze, ale dzięki PB mam cały czas z nim kontakt (na szczęście). Niemiecki mam jako lektorat i szczerze mówiąc nikt nie przywiązuje do niego zbyt dużej wagi. A hiszpańskiego zaczęłam się uczyć prywatnie - dla przyjemności.
Poza tym uwielbiam czytać. Praktycznie zawsze mam przy sobie książkę - w razie czego;) Słucham też sporo muzyki, ale to chyba tak jak każdy. Przede wszystkim lubię reggae, rock, ska, jazz, blues, muzykę klasyczną i tym podobne... Co jeszcze... lubię podróżować, szczególnie na stopa:D Staram się jechać gdzieś tak często jak to tylko możliwe. A możliwe JEST, jak się chce. To chyba tyle...

My name is Marta, but you already know this, I guess:) I'm 20. I live in south-west part of Poland, really close to Czech Republic. I study English in college, I've just finished (hopefully...) my first year. Next year I'd like to start studying ethnology, probably in weekend studies. Farther, I learn also French, German and Spanish. I had French for four years in my high school and that's my favourite language:) So far I don't know it very well, but thanks to PB I have contact with it all the time (happily). I have German in college as a secong language and honestly speaking nobody cares much about this. I started learning Spanish on my own - for pleasure.
Besides, I love reading. Almost always I have a book with me - just in case;) I listen a lot of music, but it's like with everyone, I guess. Most of all I like reggae, rock, ska, jazz, blues, classical music and something like that... What's more... I like travelling, especially hitch-hiking:D I try to go somewhere as often as possible. And it IS possible, if one only want. I think that's all...

stjerneThursday 30th of June 2005 05:04:00 AM
- Cześć,

Mam na imię Stjerne. Mam 29 lat i jestem Polką :D . Moja rodzina mieszka w Polsce, Francji i Szkocji. Mam męża, Który jest Norwegiem. Mamy dom w stanie Oregon, w Stanach Zjednoczonych. Pracuje w biurze podróży. Mówię po angielsku, francusku, polsku (nie za dobrze teraz :( ) i norwesku. Czytam książki, korzystam z internetu, oglądam telewizję, jeżdze na narty.


My name is Stjerne and I'm 29 and I'm Polish :D . My family lives in Poland, France and Scotland. I have a husband, who is Norwegian. We live in the state of Oregon in the United States. I work in a travel agency. I speak English, French, Polish (not too good now :( ) and Norwegian. I read books, use internet, watch televison and go skiing.


Proszę popraw mój błąd.... dzięki

Edit: poprawiać mój "typos" :D

mattieThursday 30th of June 2005 11:46:26 AM
- Cześć :D
I am sorry for my many mistakes which I am sure to make. ;) There is my apology in advance. :p

Cześć, Moje imię jest Matthew Berridge. jestem 14 latami stary. JA wyszedł z założenia północ Nowej Zelandii, gdzie to jest zwykle ciepłe, ale o tej porze to jest chłodny. JA poznaję Język francuski, Język polski i Język holenderski. JA znajduję Język polski bardzo twardy o tej porze. Inny niż języki, jestem zainteresowany w plaży i muzyka głównie. Z szkołą, tam nie jest wiele czas robić coś, ale JA zawsze wyrabiają czas dla komputera i playstation.

Hello, my name is Matthew Berridge. I am 14 year old. I come from the north of New Zealand, where it is usually warm, but at the moment it is cold. I learn French, Polish and dutch, but I am finding Polish a bit hard at the moment.
Other than languages, I am interested in the beach and music mainly. With School, there is not much time, but I always make time for computer and plaustation.

wasilThursday 30th of June 2005 03:24:07 PM
- Może i ja się przedstawie ...

Jestem Paweł, ale i tak wszyscy wołają na mnie Wasil, dlatego też mam taki a nie inny login na tym discuss. Mam 18 lat i chciałbym na tym wieku pozostać do końca życia.

Interesuje się grafiką (głównie komputerową), troche malarstwem, muzyką (elektroniczną) i jazdą na rowerze.

Chciałbym opanowac do perfekcji mój angielski, japoński i niemiecki. Tyle języków by mi w zupełności wystarczyło.

Obecnie ucze się w liceum ogólnokształcącym w Gdańsku na profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, jednak mam nadzieje, że będę studiował na kireunku animatora

now my crazy english translation.

Maybe I will present myself too...

I'm Paweł, but everybody calls me Wasil, this is why I have this nick name on discuss. I'm 18 and I would like to keep this age for the rest of my life.

I'm interested in graphic (mostly computer), a little bit of painting, music (electronic) and cycling.

I would like to speak fluent english, japanese and german. And I don't think I will need more languages in my life (I hope :))

I'm learning in liceum in Gdańsk on Math-phis-comp science (?how is informatyka in english?), but I hope I will study as an animator.

stjerneFriday 01st of July 2005 01:16:49 AM
- [quote]how is informatyka in english?[/quote]

It is Information Technology or IT for short
MartaFriday 01st of July 2005 01:34:41 AM
- [quote]Originally posted by stjerne


[quote]how is informatyka in english?[/quote]

It is Information Technology or IT for short [/quote]

Isn't it 'computer science'?
Footy FanaticFriday 01st of July 2005 03:15:45 AM
- It's I.T sometimes I.C.T for information communication technology
tony123456Friday 01st of July 2005 05:51:03 AM
- ok here it goes. czesc,moj nazywam antoni. lat16. moj domu w amyryka. Ja lubie polsku,ale jest (im not sure of this word difikalnicz ,sorry. hi,my name is anthony or antonio.i am 16 years old.my home is in america .i like polish,but it is hard and difficult.
MartaSunday 03rd of July 2005 09:00:39 PM
- That should be helpful in introducing if you're a beginner:
[url=http://phrasebase.c../../discuss/read.php?TID=7192]lesson in introduction[/url]