Return to the ROMANIAN ArchiveForward to the Current ROMANIAN discuss

Vlad Tepes DraculeaWednesday 06th of July 2005 07:05:10 PM
Armâneaşti - Armâneashti

Armâneaşti easti unâ limbă dit gruplu est di limbi romanici. Unii lingviştsâľ dzic că armâneaşti easti un dialectu a româńei. 500.000 di armâńi dit Gârţii, Albanii, FYROM, Serbii, România şi Bulgarii azburăscu armâneaşti.

Aromână

Aromâna este o limbă din grupul estic al limbilor romanice. Unii lingvişti consideră că aromâna este un dialect al limbii române. 500.000 de aromâni din Grecia, Albania, FYROM, Serbia, România şi Bulgaria vorbesc aromâna.

Aromanian language

Aromanian is an Eastern Romance language. Some linguists believe that Aromanian is a dialect of the Romanian language. 500,000 people in Greece, Albania, FYROM, Serbia, Romania and Bulgaria speak Aromanian.
La PluieSaturday 09th of July 2005 07:08:07 AM
- Mişto. :) Mulţumesc... Vorbiţi aromâneşte? Aţi scris asta?

That's amazing. More people speak Aromanian than Icelandic! (this occurs to me as Icelandic is one of the languages I'd like to study)