Return to the TAGALOG ArchiveForward to the Current TAGALOG discuss

senator16Tuesday 12th of April 2005 07:36:59 AM
FILIPINO ACCOUNTING TERMS - ENGLISH FILIPINO TRANSLATION

Asset - Ari
Fixed Asset - Aring Nakatirik
Liquid Asset - Aring Tumutulo
Written-off Asset - Aring Pinutol
Cut-off time - Oras ng Pagputol
Depreciation - Pagkalaspag ng Ari
Fully Depreciated Asset - Aring Laspag na Laspag na
Earning Asset - Aring Ganado Pa
Non-Earning Asset - Aring Baldado na
Owned Asset - Sariling Ari
Other Asset - Ari ng Iba
Miscellaneous Asset - Mga Aring Pinagsamasama
Erroneous Entry - Mali ang Pagkapasok
Double Entry - Dalawa ang Pinasukan
Multiple Entry - Labas-pasok
Correcting Entry - Itinama ang Pagpasok
Reversing Entry - Baligtad ang Pasok
Tangible Asset - Aring Nasasalat
Dispensed - Nilabasan
Undispensed - Hindi Nilabasan

alequin0923Monday 09th of May 2005 08:08:57 AM
Jokes - Hi there!

As fellow Filipinos, we do appreciate your tags and posts in the Tagalog discuss, however it would be better if you transfer these stuff in the Jokes or Miscellaneous discuss. We should to try to consider the other people who are seriously learning our very beautiful language and let us not abuse and add things that would confuse them.

Thanks for your cooperation.
senator16Tuesday 17th of May 2005 04:03:57 PM
APOLOGIA - Ako'y lubusang humihingi ng paumanhin kung may mga tao mang nasaktan sa kapangahasan kong magbigay ng kaunting kasiyahan sa "website" na ito. Nguni't walang sinuman sa nabanggit na tao ang may karapatan upang sikilin at pagkaitan ang isang tulad kong naglalayon lamang gamitin ang kanyang karapatan sa pagpapahayag ng kanyang saloobin. Hindi rin ninyo maaaring kwestyonin ang aking pagiging makabayan sapagka't bilang isang Pilipino'y ipinakikita ko sa buong daigdig kung gaano kakulay at kaganda ang wikang Tagalog. Kaya nga't sa pamamagitan ng phrasebase.com ipinalalaganap ko ang ating pambansang wika lalo na sa mga banyagang may sinserong interes na matuto. Sa katunayan, ako'y mayroon ng isang dosenang mag-aaral ng Tagalog na karamiha'y Malayo at Indones.
Batid ko'ng may ilang 'di makauunawa sa akin. At iyo'y maluwat ko nang inaasahan.