Return to the TAGALOG ArchiveForward to the Current TAGALOG discuss

senator16Wednesday 13th of April 2005 07:57:22 AM
HOW TO SAY I LOVE YOU THE FILIPINO WAY??? - Mahal kita.
Minamahal kita.
Iniibig kita.
Sinisinta kita.
Lab kita. (slang)
I love you.

SIMO
mula sa Philippine Daily Inquirer Internet Edition
24 Oktubre 2001

Mahal ka sa akin.
You are dear to me.

Mahal mo ba ako?
Do you love me?

May iba ka na bang mahal?
Do you love someone else?

May gusto ako sa iyo.
I like you./I have a crush on you.

Wala akong gusto sa iyo.
I don't like you.

Hindi kita mahal.
I don't love you.

Puwede ba kitang maging kasintahan?
Can you be my beloved?

Puwede ba kitang ligawan?
May I court you?

May nanliligaw ba sa iyo?
Is someone courting you?

Gusto kita, pero kaibigan lang.
I like you but just as a friend.

Kaibigan lang ba ang turing mo sa akin?
So you just like me for a friend?

Gusto kitang makasama habang buhay.
I want to spend the rest of my life with you.

Gusto na kitang pakasalan.
I want to marry you.

Pakakasalan ba kita kung hindi kita mahal?
Would I marry you if I don't love you?

Kailan tayo magpapakasal?
When are we getting married?

Tatanggapin mo ba ang alay kong pakasalan kita?
Will you marry me?

Mahal mo pa ba ako?
Do you still love me?

May gusto ka ba sa akin?
Do you have a crush on me?

Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman.
You are the only one I will love forever.

Ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay.
I love you truly.