Return to the TAGALOG ArchiveForward to the Current TAGALOG discuss

alequin0923Tuesday 18th of January 2005 12:30:39 AM
Kayarian ng mga Salita (Form of Words) - 1. Payak - kung ito ay salitang-ugat lamang. (Only consists of a root-word)
Halimbawa:
ulan
basag
saka
aral
2. Inuulit - inuulit ang kabuuan nito o ang isa o higit pang pantig nito. May dalawang uri ng pag-uulit:
a. pag-uulit na ganap - inuulit ang salitang-ugat
halimbawa:
gabi-gabi (every night)
tayu-tayo (all of us)
b. pag-uulit na di-ganap - inuulit lamang ang bahagi ng salita.
Halimbawa:
aawit - (going to sing)
uusok - (going to smoke)
tatakbo - (going to run)
3. Maylapi - binubuo ng salitang-ugat at isa o higit pang panlapi.
Halimbawa:
unlapi (prefix) - umalis (left)
gitlapi (center) - sinulat (wrote)
hulapi (postfix) - alisin (remove)
kabilaan (prefix and postfix) - nagtalunan
4. Tambalan - dalawang salitang pinagsasama para makabuo ng isang salita
Halimbawa:
asal+hayop = asal-hayop (ill-mannered)
bahag+hari = bahaghari (rainbow)
hampas+lupa = hampaslupa (vagabond)
silid+tulugan = silid-tulugan (sleeping room)