Return to the TAGALOG ArchiveForward to the Current TAGALOG discuss

alequin0923Tuesday 07th of December 2004 06:21:01 AM
Tayo'y Magdugtungan - Ang larong ito ay katulad ng pagdurugtong ng mga lipon ng salita upang makabuo ng isang payak na pangungusap.

Halimbawa: magmahal

"Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda."

Susunod na salita:
Pag-ibig
alequin0923Sunday 27th of February 2005 08:06:26 AM
Tugon - Pag-ibig ang dahilan kung bakit maluwat ang kanilang pagsasama.

Susunod na salita:
bahay
magandaSunday 27th of February 2005 01:29:11 PM
dugtungan - Bahay

Ang ina ang ilaw ng Tahanan!

Susunod na salita:
Inajzee19Wednesday 23rd of March 2005 01:46:30 PM
ina - Ang aking ina ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa

susunod na salita:

balat
magandaThursday 21st of April 2005 01:31:14 PM
Balat - Si Marina ay may pagka-balat sibuyas!

susunod na salita:
maramdamin
gianaFriday 06th of May 2005 01:02:27 PM
maramdamin - Hindi ko man lang napansin na napakamaramdamin pala ng aking kabiyak.

susunod na salita:
adhikain
magandaSunday 08th of May 2005 02:36:29 PM
adhikain - Masyadong mataas ang kanyang adhikain sa buhay!

susunod na salita:
buhay
alequin0923Monday 09th of May 2005 08:17:57 AM
Sagot - Ang buhay ay sadyang napakaiksi para ipagsawalang bahala lamang.

Susunod na salita:

Katalinuhan
dawn lorraineTuesday 14th of June 2005 01:44:08 PM
- Kahanga-hanga ang katalinuhang pinoy.

DAGLIT