Romanian Povestea

Phrasebase Archive

Return to the ROMANIAN Archive
Forward to the Current ROMANIAN Disussion


spilka
Friday 11th of November 2005 06:11:26 PM
Povestea: Let's try to play a new game. For Romanian learners it's enough to know only few words. And you needn't be afraid that you will lose (of course, when everytime win only me :p). Just write one or more sentence to continue story. I'm starting:

Domnul Jianu s-a grăbit la gară, dar din păcate n-a prins trenul.


delia
Friday 11th of November 2005 08:13:12 PM
Întârziase din cauza soţiei sale,care avea probleme de sănătate.

should we translate in english?
Edit>ok,i will:

He had been late because of his wife,who had some health problems.


spilka
Friday 11th of November 2005 09:30:15 PM
Mai mult, domnul Jianu a observat că a uitat să se îmbrace, că e numai în pyjama.

Above this, Mr. Jianu realized he forgot to dress close, that wears only pyjama


delia
Friday 11th of November 2005 10:13:52 PM
Originally posted by spilka

Mai mult, domnul Jianu a observat că a uitat să se îmbrace, că e numai în pijama.Chiar şi papucii de casă îi avea în picioare:P

He even had his slippers on.


spilka
Friday 11th of November 2005 10:50:39 PM
Domnul Jianu speară că este numai un vis rău, dar...

Mr. Jianu hopes, that it's only bad dream, but


delia
Friday 11th of November 2005 11:47:19 PM
Originally posted by spilka

Domnul Jianu speră că este numai un vis rău, dar...

"vis rău" is not wrong,but we use "vis urât"

...dar sunetul puternic pe care-l scoate un tren care soseşte îl asigură că totul a aievea.

...but the strong sound made by a train which is coming assures him that everything is for real.


Laura
Saturday 12th of November 2005 07:14:37 PM
Chiar în momentul în care a vrut s-o ia la fugă, vede apropiindu-se singurul om care n-ar fi trebuit să-l vadă niciodată în această situaţie. Era...

Right in the moment he wanted to run, he sees getting closer the only man who should have never seen him in this situation. Was...


spilka
Monday 14th of November 2005 03:32:30 PM
...şef lui.
- Astfel plecaţi la călătorie în interes de serviciu ?!!


delia
Monday 14th of November 2005 04:13:10 PM
Originally posted by spilka


...şeful lui.
- Astfel plecaţi la călătorie în interes de serviciu ?!!

Domnul Jianu îngheţă.Îşi aminti imediat că în dimineaţa aceea nu-şi luase pastilele.Îi răspunse, bâlbâindu-se:...


spilka
Monday 14th of November 2005 07:18:21 PM
-"S-scuze, do-do-domnule di-di-director. De-deja me-merge a-alt tren." spune domnul Jianu şi se urcă pe tren. Se aşază intr-un compartiment unde mai şade un bărbat gras, nişte soţi americani şi o fată...


sandman
Monday 14th of November 2005 08:11:04 PM
...dar pe urma lui intrară poliţiştii şi-l scoseră din vagon, şi-l duseră la secţie de poliţie a gării, întrebând dacă îşi aminteşte numele lui, de ce este îmbrăcat numai în pijama şi de unde ...


lorelai
Monday 14th of November 2005 10:10:30 PM
... îl cunoaşte pe traficantul de droguri. "Traficant?...de-de droguri?" întrebă domul Jianu, din ce în ce mai palid.

...how does he know the drug dealer. "Drugs?...de-dealer?" asked a paler-and-paler Mr Jianu.


Originally posted by spilka


-"S-scuze, do-do-domnule di-di-director. De-deja plea-pleacă a-alt tren." spune domnul Jianu şi se urcă în tren. Se aşează intr-un compartiment unde mai şade un bărbat gras, nişte soţi americani şi o fată...


delia
Monday 14th of November 2005 10:35:44 PM
"Domnule, eu nu ştiu nimic de nici un traficant...eu...eu...am probleme cu memoria,ştiţi..."

"Bine, asta o să stabilim noi mai târziu. Deocamdată veniţi cu noi"
Cei din compartiment priveau totul pe geam cu mirare.
......................................................
"Sir,I dont know anything of any drug dealer....I...I...have memory problems,u know..."

"Ok, well see about that later on.For now,ure coming with us"
The people from the compartment were watching everything out the window with astonishment.


spilka
Monday 14th of November 2005 10:57:22 PM
Domnul Jianu pune mâna în buzunarul de pijama şi scoate un pachet mic. Înăuntru e un praf alb.

Mr. Jianu poke his hand into the pocket and pulled out a package. Some white powder is inside.


delia
Tuesday 15th of November 2005 12:41:19 AM
Îl arată poliţistului şi îi spune:"praful ăsta îmi ajută memoria,însă astăzi am uitat să-l iau.Aveţi cumva un pahar cu apă?":D

He shows it to the policeman and tells him:"this powder helps me with my memory,but today i forgot to take it.Do you happen to have a glass of water?":D


Josh.
Tuesday 15th of November 2005 09:25:09 AM
poliţistului spune "Nu, putut a fi drogui!"...

THe Policeman says: "No, it could be drugs!"...


spilka
Tuesday 15th of November 2005 04:50:33 PM
Dar domnul Jianu nu aşteaptă nimic. Întregul conţinut
al pachetului îşi presară în gură.

-

But Mr. Jianu is waiting for nothing. The whole content of the package is pouring to his mouth.


Laura
Tuesday 15th of November 2005 05:19:05 PM
"Ce aţi făcut, domnule???" - spune poliţistul supărat. Vă asigur că acest gest va fi considerat o probă împotriva dumneavoastră. Imediat el cheamă un ofiţer şi îi ordonă: "Ia repede punguţa în care se aflau drogurile. Acuzatul tocmai a înghiţit conţinutul ei. Ah, şi te rog, pregăteşte celula în care îşi va petrece noaptea..."
Auzind acestea, domnul Jianu sare ca ars şi spune:...


"What have you done, mister?" - said the Policeman angry. I assure you that this gesture will be considered as a proof against you. Immediately, he calls an officer and he commands to him: "Take quickly the little bag where were the drugs. The accused just swallowed its content.Ahh, and please prepare the cellule where he will spend the night..."
Listening all this, Mr Jianu winced as if lashed and he says: ...


spilka
Tuesday 15th of November 2005 07:19:00 PM
...Într-adevăr era praf de memorie!"

Însă doza prafului a fost aşa mare, că domnul Jianu a cunoscut nu numai amintirile sale, dar şi amintirile altor oameni. Îi spune poliţistului:
- Odată, când aţi fost mic, aţi jucat alături de sobă şi v-aţi ars spatele, nu-i aşa?

-
..it was really medicine for memory!"

But the the batch of the powder was so big, that Mr. Jianu suddenly knew no only his memories, but also memories of other people. He says to policeman:
- Once, when you were little, you played next to the stove and you had burned you back, right?delia
Tuesday 15th of November 2005 07:19:13 PM
"Sper că celula mea are internet...trebuie să fiu permanent conectat la internet,altminteri..."...
..............................................
"I hope my prison cell has internet...i must be permanently connected to the internet,or else..."...

Edit:double post,me and Spilka.He was faster!
Next poster: please consider only his post and write the next phrase acoording to it.
(anyway my post was a bit far off reality...:D)


spilka
Tuesday 15th of November 2005 07:27:21 PM
You're broadminded, Delia :). Let the next writer to choose alone where he/she wants to tie in. Above this, your post is acceptable continuance...


delia
Tuesday 15th of November 2005 07:48:55 PM
Originally posted by Josh.

poliţistul spune "Nu, ar putea fi droguri!"...

THe Policeman says: "No, it could be drugs!"...

i forgot to correct this...


sandman
Tuesday 15th of November 2005 08:24:36 PM
... altminteri o să uit totul, ce se-ntâmplă - trebuie să scriu totul în blog-ul meu, pentru că praful acesta e foarte scump. tocmai mi-am înghiţit doza pentru o lună.
- Măi - zise poliţistul - ceea ce mi-ai spus într-adevăr s-a întâmplat, dar nu cu mine, ci cu tatăl meu ! E foarte ciudat... Internetul nu-l avem nici măcar noi, aşa că uit-o !


lorelai
Tuesday 15th of November 2005 09:43:46 PM
"Sunt sigur că există o modalitate prin care să putem uita toată această poveste neplăcută şi să ne putem vedea de treburile noastre." spuse dl. Jianu, încercând să pară sigur pe sine.

"I'm sure there must be a way to forget all about this unpleasant business and return to our things.", said Mr Jianu, trying to appear self-confident.

Postat de Spilka
Odată, când eraţi mic, v-aţi jucat alături de sobă şi v-aţi ars spatele, nu-i aşa?
spilka
Tuesday 15th of November 2005 11:11:42 PM
-"Poate că da, poate că nu", spune şeful poliţistulor.
"Să jucăm poker. Dacă o să câştigaţi, puteţi pleca oriunde vreţi. Dar dacă o să pierdeţi, o să plecaţi....LA SPÂNZURĂTOARE!!!"
Şi scoate un pachet de cărţi..."Maybe yes, maybe no", says the policemen's boss.
"Let's play poker. If you win, you may go wherever you like.But if you lose, you'll go to...gallows-tree!!!


delia
Wednesday 16th of November 2005 12:57:34 AM
Tocmai atunci veni în fugă o fată care striga disperată arătând spre domnul Jianu:
"Mateeeei!Matei!Aşteaptă-mă!Am întârziat, iartă-mă..."
Domnul Jianu se uită la ea cu mirare.Era evident că n-o recunoscuse.
"Matei,ce s-a întâmplat?"
..........................................
Right then a girl cam running who kept screaming desperately,showing towards Mr.Jianu:
"Mateeei!Matei!Wait for me!Im late,sorry..."
Mr.Jianu looked at her in wonder.It was obvious that he hadnt recognized her.
"Matei,what happened?"


sandman
Wednesday 16th of November 2005 01:52:55 AM
... care strigă disperată ...
(mi se pare aşa %)

"Matei ?" - spuse domnul Jianu în nedumerire - "Nu sunt nici un Matei.. Sunt... sunt... Dracu ! Nu-mi pot aduce aminte, cine sunt !"
În acest moment intră celălalt poliţist şi zise: "da, pachetul acela a conţinut droguri, asta e confirmat de laborantul nostru".
Şeful se-ntorse spre domnul Jianu cu-n zâmbet răutăcios: "Un praf de memorie ? E foarte scump ? Oare de la farmacie ţi l-ai cumpărat ?"
Iar fata tot continua să strige, ca şi cum nu auzea nimic.


delia
Saturday 26th of November 2005 03:54:36 AM
În acel moment, dl Jianu se trezi. Se uită în jur speriat, parcă vrând să se asigure că totul fusese doar un vis.
"Cât mă bucur că e doar un vis..."îşi spuse.
................................................
That moment, mr.Jianu woke up. He looked around all scared, like wanting to make sure that everything had been just a dream.
"I am so glad that it is just a dream..."he said to himself.Bogdan_HC
Sunday 04th of December 2005 07:38:38 AM
"Trebuie neapărat să ma duc acasă! Soţia mea trebuie să afle ce am visat. Sper ca nu se va supăra"

"I must really go home! My wife need to find out what i dreamed. I hope she will not annoy"Return to the ROMANIAN Archive
Forward to the Current ROMANIAN Disussion

Archive