Romanian Gsete Sinonime Pentru... / Find Synonyms For... Joc Interactiv - Interactive Game

Phrasebase Archive

Return to the ROMANIAN Archive
Forward to the Current ROMANIAN Discussion


Lina
Tuesday 26th of December 2006 05:19:04 PM
Găseşte sinonime pentru... / find synonyms for...:
Deoarece sinonimele constituie un aspect expresiv al bogăţiei limbii române cred că un post pe această temă poate fi instructiv.
"Găseşte sinonime pentru" este un joc interactiv prin care vom descoperi cuvinte noi.

Sinonimele sunt cuvinte cu formă diferită şi înţeles identic sau foarte asemănător.

Exemplu / Example

adevărat = real, veritabil, autentic \ true = real, genuine, authentic

zăpadă = omăt, nea \ snow

Because the synonyms constitute an expressive aspect of the richness of Romanian language, I think a post about this subject might be instructive.
"Find synonyms for" is an interactive game through which we will discover new words.

The synonyms are words with different form and identical or similar meaning.Lina
Tuesday 26th of December 2006 05:26:14 PM
GăseÅŸte cât mai multe sinonime!: speranţă/hopespilka
Tuesday 26th of December 2006 05:48:53 PM
Chiar un joc instructiv şi folositor, Lina! :)

speranţă ~ aşteptare, sperare, şansă, perspectivă

>>folositor


Lina
Tuesday 26th of December 2006 06:34:06 PM
Cred că traducerea cuvintelor în engleză ne-ar ajuta, mai ales pe începători.
I think that the English translation might help, and especially the beginners will find an aid in their efforts to learn Romanian.

folositor/useful- util,avantajos,bun,binevenit
advantageous,good,welcomeLina
Tuesday 26th of December 2006 06:43:06 PM
folositor / useful - util, avantajos, bun, binevenit

advantageous, good, welcome

>>abilLina
Tuesday 26th of December 2006 07:04:35 PM


speranţă ~ aşteptare, sperare, şansă, perspectivă


câteva sinonime în plus / more synonyms

"speranţă" - credinţă, aspiraţie, dorinţă, nădejde
belief, aspiration, desire, hope


spilka
Wednesday 27th of December 2006 05:46:23 PM
abil ~ capabil, îndemânatic, iscusit, priceput, deştept
able, capable, handy, efficient, clever

>> greoi (cumbrous)


Lina
Saturday 30th of December 2006 03:03:09 PM
greoi ~ dificil, anevoios, lent, stângaci
difficult, hard, slow, bungler

>>grai


spilka
Saturday 30th of December 2006 04:22:16 PM
grai ~ vorbă,cuvânt,dialect,voce,glas,limbă
speech,word,dialect,voice,language

>>jale


Laura
Wednesday 03rd of January 2007 11:25:09 PM
jale ~ tristeţe (sadness), mâhnire (grief), durere adâncă (profound pain)

>> frig


spilka
Thursday 04th of January 2007 05:03:44 AM
frig ~ rece, raceală, răcoare, răcoreală (cold), ger(frost)

>>cald


Laura
Thursday 04th of January 2007 05:18:44 PM
cald ~ torid (torrid), fierbinte (hot), încins (girded), aprins (kindled)


>> afară


Lina
Saturday 20th of January 2007 09:59:30 PM

afară ~ exterior(outside)
afară!(interjecţie) ~ ieşi! pleacă! şterge-o!


>>vorbă


Lina
Friday 01st of June 2007 04:19:56 PM
vorbă ~ cuvânt(word), comunicare(communication), opinie(opinion), zvon(hearsay)


>>vesel(cheery)

Return to the ROMANIAN Archive
Forward to the Current ROMANIAN Discussion

Archive