Romanian Scriei O Poveste Write A Story

Phrasebase Archive

Return to the ROMANIAN Archive
Forward to the Current ROMANIAN Discussion


Dominick_Korshanyenko
Monday 04th of February 2008 11:08:12 AM
Scrieţi o Poveste: Scriem o Fabulă

In this thread we will write a story in Romanian. Each person adds a paragraph to the person above. Evnetually someone ends it and a new story begins. You can make anything happen in it and it will be a good writing practice, just be sure to translate everything to English. So I'll begin.

A fost odată ca niciodată, o fată mică se plimbă prin pădurea negră. Se opreşte să miroase nişte flori frumoase când un urs enorm sare dincolo de tufişuri. Fata ţipă în înspăimântată şi priveşte în gol la ochi lui mare.

Once upon a time, a small girl was walking throught the black forest. She stopped to smell some beautiful flowers when an enormous bear jumped out of the bushes. The girl screamed in terror and stared at his big eyes.

*Lina please tell us if we have any errors. :DLina
Monday 04th of February 2008 08:42:56 PM

I like this topic very much! It's really nice:)

*să miroase
*urs
*tufişuri
*înspăimântată
*la ochi lui mari

Lina
Tuesday 05th of February 2008 02:55:04 AM

"The bear, seeing her so little and fragile, wanted to give her a hug with its big and furry arms(paw?). The girl got scared and tried to run away."

Ursul, văzând-o atât de micuţă şi plăpândă, a vrut s-o îmbrăţişeze cu labele lui mari şi păroase. Fetiţa s-a speriat şi a încercat să fugă.

(you make me laugh, I imagine the little girl being chased by the big bear:p)
Dominick_Korshanyenko
Tuesday 05th of February 2008 04:39:39 AM
Şocat, ursul o urmăreşte pe fetiţă, deoarece el a vrut s-o îmbrăţişeze. Ursul încolţeşte fata şi rage cu încântare. Fata înspăimtântată se tupilează şi se spune:

- Domnule Urs, ce vrei?"


In shock, the bear chased after her because he wanted to give her a hug. The bear cornered the girl and roared with delight. The scared girl cowered and said:

- Mr. Bear, what do you want?


mike111
Thursday 07th of February 2008 09:03:01 PM
This is a great thread! :)

"Sunt foarte flămănd...", Am spus Ursul. Fata a oprit să respirând în o secundă. Ursul a rânjit şi a continuat, "Pe mine ai nişte hrană?"

"I am very hungry..." said the bear. The girl stopped breathing for a second. The bear grinned and continued, "Do you have some food?"Lina
Friday 08th of February 2008 01:33:56 AM

This forum becomes very interesting:p/Acest forum devine foarte interesant!

I'm eager to hear the end of this story/Sunt nerăbdătoare să aud sfârşitul acestei poveşti;)


Lina
Friday 08th of February 2008 01:41:08 AM

Foarte bine Mike!

Originally posted by mike000This is a great thread! :)

\"Sunt foarte flămănd...\", a spus ursul. Fata s-a oprit să respire o secundă. Ursul a rânjit şi a continuat, \"Ai nişte hrană?\" "Ai ceva de mâncare?"

\"I am very hungry...\" said the bear. The girl stopped breathing for a second. The bear grinned and continued, \"Do you have some food?\"Lina
Saturday 09th of February 2008 01:32:55 PM
Fetiţa s-a simţit mai bine când a realizat că ursul nu vrea s-o mănânce, şi a spus:

- Nu am decât o bomboană, dar ţi-o dau ţie dacă vrei.

Ursul s-a uitat la ea într-un mod ciudat, şi a luat bomboana din mâna fetei. A fost atat de încântat de gust, încât a vrut s-o răsplătească pentru amabilitatea ei.


The little girl felt better when she realized that the bear don't want to eat her, and said:

"All I have is a candy, but it's yours if you want it."

The bear looked at her in a strange manner, and took the candy from her hand. He was so delighted with the taste that he wanted to repay the girl for her kindness.


Dominick_Korshanyenko
Sunday 10th of February 2008 12:33:27 AM
Atunci, ursul a zâmbit şi a spus:

- Mulţumesc pentru bomboană. Nu pot să îţi mulţumesc destul pentru ajutorul tău. Urmează-mă şi te duc la marginea codrului. Eşti pierdută, pasămite.

Fetiţa a zâmbit şi a urmat ursul la marginea codrului. Ea a mulţumit ursului şi a mers acasă. Ea vizitează ursul adesea şi a învăţat o lecţie importantă:

Nu poţi să judeci o carte din cauza învelişului ei.

Then the bear smiled and said:

"Thank you very much for the candy, I can't thank you enough for your help. Follow me and I'll take you to the edge of the forest. You must be lost."

The little girl smiled and followed the bear to the edge of the forest. She thanked the bear and went home. She still often visits the bear and she learned an important lesson:

You can't judge a book by its cover.

The next person that posts gets to start the next poveste! :)


Lina
Sunday 10th of February 2008 01:08:15 AM

Da, frumoasă poveste! A fost un final fericit. Ştii ce altceva putem învaţa de aici?

Că nu tot ce este mare şi înfricoşător te mănâncă:p

A beautiful story! It was a happy end. Do you know what else we can learn from this story?

Not everything is big and scary eats you!


Dominick_Korshanyenko
Sunday 10th of February 2008 01:16:54 AM
:ha Îmi place înţelepciunea ta! Este foarte vesel. Da Lina, foarte frumoasă.
I like your wisdom! It's very hilarious. Yes Lina it was very beautiful.

Did I have any mistakes though? If I din't have any I would be extremely surprised.


Lina
Sunday 10th of February 2008 01:23:11 AM

Hey, you need many lives to achieve all these goals! Or, if I think twice, you might be able to do all of these in a lifetime;)

carabinieri or gondolieri?

Oh, yes, I'm honored that I have such a great assistant:pDominick_Korshanyenko
Sunday 10th of February 2008 01:42:37 AM
:p Lina most of these goals only take one day I can definitely accomplish these in my lifetime. ;) I think I'm getting my terms mixed up. A gondolieri Lina not a carabinieri which is a Venetian policeman! :)


Lina
Sunday 10th of February 2008 01:54:24 AM
Oh, reading about your life goals I forgot to correct you!
Let's see, my assistant has a few mistakes, though;)


Atunci, ursul a zâmbit şi a spus:

- Mulţumesc pentru bomboană. Nu pot să îţi mulţumesc destul pentru ajutorul tău. Urmează-mă şi te duc la marginea codrului. Eşti pierdută, pasămite.

Fetiţa a zâmbit şi a urmat ursul la marginea codrului. Ea a mulţumit ursului şi a mers acasă. Ea vizitează ursul adesea şi a învăţat o lecţie importantă:

Nu poţi să judeci o carte din cauza învelişului ei.


mike111
Tuesday 26th of February 2008 09:12:56 PM

Story 2A fost o seară ceţos. Vulpi adună aproape lacul de băutură. Ziua fost încins, dar acuma e timpul de o vulpe, îl cheamă Dumitru, să fi vânează cu hrană. El coboară o pantă abrupt şi pot să văd un cerb la o depărtare un sută metri.

It was a foggy evening. Wolves gather near the lake for drink. The day has been hot but now it is time for one wolf, his name Dumitru, to hunt for food. he climbs down a steep slope and can see a deer one hundred metres away.


Dominick_Korshanyenko
Wednesday 27th of February 2008 09:21:28 AM
Dumitru se a târît încetul cu încetul şi a lins (lips) lui cu lăcomie. Dar când el pe punctul de a să sară o mlădiţă a plesnit şi cerbul a plecat. Dumitru, înăcrit şi obosit, a suit la deal a întâlni cu ălălalte vulpile.

Dumitru creeped little by little and licked his lips hungrily. But when he was about to jump a twig snapped and the deer ran away. Dumitru, sullen and weary, climbed uphill to meet the other wolves.


Lina, what is the Romanian word for lips? Nu pot să cred, mai mult poveşti!


Lina
Wednesday 27th of February 2008 05:16:59 PM

Originally posted by Dominick_Korshanyenko Nu pot să cred, mai mult poveşti!

It seems that we like to invent stories:) Certainly it will be more.../Se pare că ne place să inventăm poveşti. Cu siguranţă vor fi mai multe...


Lina
Wednesday 27th of February 2008 05:36:28 PM
Let's see/Să vedem:

Originally posted by mike000

Story 2A fost o seară ceţos. Vulpi adună aproape lacul de băutură. Ziua fost încins, dar acuma e timpul de o vulpe, îl cheamă Dumitru, să fi vânează cu hrană. El coboară o pantă abrupt şi pot să văd un cerb la o depărtare un sută metri.
A fost o seară ceţoasă. Lupii se adună aproape de lac pentru a bea apă(pentru a se adăpa). Ziua a fost încinsă, dar acum e timpul ca un lup, îl cheamă Dumitru, să vâneze pentru hrană. El coboară o pantă abruptă şi poate vedea un cerb la o depărtare de o sută metri.


* vulpe = fox

Mike, e bine:)


Lina
Wednesday 27th of February 2008 06:04:32 PM
Originally posted by Dominick_Korshanyenko

Dumitru se a târît încetul cu încetul şi a lins (lips) lui cu lăcomie. Dar când el pe punctul de a să sară o mlădiţă a plesnit şi cerbul a plecat. Dumitru, înăcrit şi obosit, a suit la deal a întâlni cu ălălalte vulpile.

Dumitru s-a târât încetul cu încetul şi a lins(/lingându-şi) buzele lui(/ botul) cu lăcomie. Dar când era pe punctul de a sări, o mlădiţă a plesnit şi cerbul a plecat. Dumitru, înăcrit şi obosit, a suit la deal pentru a se întâlni cu ceilalţi lupi.


*lips=buze

Da, e bine:)


Lina
Thursday 06th of March 2008 03:10:37 PM

Să continuăm...

Lupul Dumitru le-a spus celor din haită că era cât pe ce să prindă un cerb, dar a avut ghinion. De aceea, el le propune să-şi facă un plan de bătaie şi să atace în haită. Ei sperau că ceata de cerbi se va întoarce a doua zi în acelaşi loc pentru a se adăpa.
Planul era să-i înconjoare şi să-l atace pe cel mai slab. Fiind mai numeroşi şi având un plan, aveau mai multe şanse de reuşită.


The wolf told the others in the pack that he almost caught a deer, but he hadn't any luck. Therefore, he suggested they devise a plan and attack as a pack. They hoped that the herd of deer would have to return the next day to the same place to drink water.
The plan was that the wolves surround and attack the weakest deer. Being more numerous and having a plan, they must have more chances.
mike111
Thursday 27th of March 2008 11:48:25 PM
Acum, lupii este foarte flămănd. Dumitru a ştiut el să a făcut o greşeală. El este hotărât la reuşeşte acest timp. Împreună, lupii merge înapoi încoace movila aşteptaţi pe turma viitor. în distanţa, ei au ascultat frunzele să fâşâind. Ei dornic au stat până la clipa exact. Când dintr-o dată ei au văzut ceva apărut să este un/o ....

Now, the wolves are very hungry. Dumitru knew that he made a mistake and he is determined to succeed this time. Together, the wolves made their way back down the hill to wait for the next herd. In the distance they heard leaves rustling. They eagerly sat until the right moment. When all of a sudden they saw what appeared to be a .....


Lina
Friday 28th of March 2008 12:20:22 AM
Salut Mike, mă bucur să văd că povestea merge mai departe:)
I'm glad to see that the story goes on!

***
Acum, lupii erau foarte flămânzi. Dumitru a ştiut că a făcut o greşeală şi este hotărât să reuşească de data aceasta. Împreună, lupii au mers înapoi coborând movila (dealul) pentru a aştepta turma următoare. Din depărtare ei au auzit frunzele fâşâind. Nerăbdători(dornici) au aşteptat până la momentul potrivit. Când dintr-o dată ei au văzut ceva ce părea a fi un/o...


Lina
Saturday 12th of April 2008 01:49:36 PM
...a deer went to the river to drink water. The wolf was very attentively. Fortunately, the deer felt something was wrong and run away. The wolves was nervous, they are hungry. But, all of a sudden, the wolves have seen a pack of deer. They were headings towards the river. Putting their plan into practice, the wolves surrounded the pack and attacked it!

...o căprioară mergea la râu să bea apă. Lupul a fost foarte atent. Din fericire, căprioara a simţit că nu e ceva in regulă şi fuge. Lupii erau nervoşi, ei erau flămânzi. Dar, dintr-o dată lupii au văzut o ceată de căprioare. Se îndreptau către râu. Punându-şi planul în aplicare, au înconjurat ceata şi au atacat-o!


Dominick_Korshanyenko
Friday 06th of June 2008 08:32:52 AM
Succes! Căprioarele au căzut toţi. Numai câţiva a evadat. Lupii au sărbătorit deoarece au avut carne în cele din urmă. În timp ce au mâncat, Dumitru şi prieteni lui au realizat că împreună pot să facă toate.

Success! The deers fell one and all. Only a few escaped. The wolves celebrated because they finally had meat. While they ate, Dumitru and his friends realized that together they could do anything.

P.S. My Romanian is probably horrible because I haven't even practiced for months so I'm ready for a lot of corrections. :)


Lina
Monday 16th of June 2008 04:13:40 PM
Originally posted by Dominick_KorshanyenkoSucces! Căprioarele au căzut toţi. Numai câţiva a evadat. Lupii au sărbătorit deoarece au avut carne în cele din urmă. În timp ce au mâncat, Dumitru şi prieteni lui au realizat că împreună pot să facă toate.

Success! The deers fell one and all. Only a few escaped. The wolves celebrated because they finally had meat. While they ate, Dumitru and his friends realized that together they could do anything.

P.S. My Romanian is probably horrible because I haven't even practiced for months so I'm ready for a lot of corrections. :)


Ia să vedem...

"Succes! Căprioarele au căzut toate. Numai câteva au evadat/scăpat. Lupii au sărbătorit deoarece au avut carne în cele din urmă. În timp ce au mâncat, Dumitru şi prietenii lui au realizat că împreună pot să facă de toate/pot să facă orice."


Kenny, este foarte bine, nu ai uitat ce ai învăţat:)Lina
Monday 16th of June 2008 04:39:42 PM

Am o idee:)

Vreau să vă propun ceva. Pentru că acestea sunt poveşti inventate aş vrea să iniţiez un concurs - Care este cea mai frumoasă poveste? - Cel care a început povestea va fi premiat. Cum? Nu şiu, găsim noi ceva!
De acord?! Kenny, vrei să te ocupi tu de desfăşurarea votului?

I want to propose you something. Because these are invented stories I would like to initiate a "poll" - Which is the most beautiful story? - The one who start it will be awarded! I don't know how, we'll find something. Agree?! Kenny, do you want to manage this poll?

Dominick_Korshanyenko
Tuesday 17th of June 2008 12:38:49 AM
Sure Lina! But we only have two stories so far. :ha

I guess that means we have time to think up a prize while more stories are written. Thanks for the corrections Lina it wasn't as bad as I thought it was.

Who will start our next story?


Lina
Sunday 29th of June 2008 07:58:50 PM

Bine, uite şi cea de-a treia poveste:)
OK, here is the Third Story!

A fost odată ca niciodată...Într-un ţinut îndepărtat trăia un faimos vânător de balene. Fiul său, avea 10 ani, îşi dorea nespus să meargă cu tatăl său la vânătoare. Acesta îi spunea că va veni şi timpul acela, când ei doi vor vâna împreună.

Once upon a time...In a faraway land, lived a famous whaleman. His son, aged 10, wanted disperately to go with his father on hunting trip. The father said that time will come when they will hunt together, but not just yet.


Dominick_Korshanyenko
Friday 04th of July 2008 03:05:13 AM
Hmm, whaleman isn't a word. :ha

whaler= a man who hunts whales

Dezamăgit, băialtul a văzut tată lui a părăsit şi el a hotărît că într-un fel sau altul să vâneze balene de asemenea. Degrabă, a împachetat hrană şi haine pentru voiaj lui. Atunci, a părăsit să găsească un vapor pentru aventură lui.

Disappointed, the boy watched his father leave and he decided that one way or another he would hunt whales also. Quickly he packed some food and clothes for his voyage. Then, he left to find a boat for his adventure.


anda
Friday 04th of July 2008 09:16:45 PM
Kenny, here are the corrections for your story:
Unfortunately I don't know how to write in bold characters so I wil make the corrections in capital letters.

Dezamăgit, BĂIATUL L-A văzut PE TATĂL lui PLECÂND şi el a hotărât că într-un fel sau altul VA VÂNA balene de asemenea.
Degrabă, a împachetat hrană şi haine pentru VOIAJUL lui. APOI, A PLECAT să găsească un vapor pentru AVENTURA lui.

to leave= a pleca
to leave (someone/something)=a părăsi(pe cineva/ceva)


anda
Friday 04th of July 2008 09:22:54 PM
Băiatul, care se numea Thomas, a mers în port unde s-a întâlnit cu cel mai înverşunat rival al tatălui său. Acesta l-a recunoscut pe Thomas şi s-a dus la el pretinzând că este un bun prieten al tatălui său.

The boy, named Thomas, went to the harbor where he met his father's most fierce rival. The latter recognized Thomas and went to him pretending to be a very good friend of his father.


catalin_ionescu
Saturday 05th of July 2008 02:57:02 AM
Originally posted by anda
Unfortunately I don't know how to write in bold characters so I wil make the corrections in capital letters.


Here is a guide to the [color=red]BB code[/color]: http://prochess.myforum.ro/faq.php?mode=bbcode#0
:)

- Salut Thomas. Îţi mai aduci aminte de mine?
- Nu, îmi pare rău. Nu vă cunosc.
- Mă numesc Richard. Am călătorit împreună cu tatăl tău la Polul Sud. Eram prieteni buni. Dar ce cauţi aici?

- Hello Thomas. Do you remember me?
- No, I'm sorry. I don't know you.
- My name is Richard. I traveled with your father to the South Pole. We were good friends. What are you doing here?


Lina
Saturday 05th of July 2008 03:12:39 AM
Originally posted by Dominick_KorshanyenkoHmm, whaleman isn't a word. :ha

whaler= a man who hunts whalesHmm, this word really exists:D

http://www.onelook.com/

Definitions from The Online Plain Text English Dictionary:

Whaleman

(n.) A man employed in the whale fishery.

whale·man –noun, plural -men. a person whose occupation is whaling; whaler.


[Origin: 1655–65, Americanism; whale1 + -man]
Dictionary.com Unabridged (v 1.1)
Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2006.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Whaleman

Whaleman

Whale"man\, n.; pl. Whalemen. A man employed in the whale fishery. Webster's Revised Unabridged Dictionary, © 1996, 1998 MICRA, Inc.

Dominick_Korshanyenko
Saturday 05th of July 2008 03:38:10 AM
Hmm I didn't know that Lina. :) Much like the word fishes. ;)

However, whaler is a more modern word. I suggest using it instead of whaleman which is probably an older version of the same thing.


Lina
Saturday 05th of July 2008 03:51:36 AM

Hmm,second time;) You are right, whaler is more use than whaleman:)


anda
Saturday 05th of July 2008 04:38:02 AM

Mulţumesc, Cătălin:)


catalin_ionescu
Sunday 27th of July 2008 04:00:03 AM
ăiîOriginally posted by catalin_ionescu

- Salut Thomas. Îţi mai aduci aminte de mine?
- Nu, îmi pare rău. Nu vă cunosc.
- Mă numesc Richard. Am călătorit împreună cu tatăl tău la Polul Sud. Eram prieteni buni. Dar ce cauţi aici?

- Hello Thomas. Do you remember me?
- No, I'm sorry. I don't know you.
- My name is Richard. I traveled with your father to the South Pole. We were good friends. What are you doing here?

- Vreau să învăţ cum să vânez balene. Ai putea să mă ajuţi?
- Da, dar numai dacă îmi spui unde a plecat tatăl tău. Vreau să mă întâlnesc cu el pentru că au trecut 10 ani de când nu l-am mai văzut.

- I want to learn how to hunt whales. Could you help me?
- Yes, but only if you'll tell me where your father went. I want to meet with him, because it's been 10 years since I saw him.


anda
Sunday 27th of July 2008 04:12:04 AM
- De acord. Uite cum facem: dacă mă înveţi să vânez eu te voi duce acolo este tatăl meu. Dar trebuie să-mi promiţi că până vom ajunge la tata voi fi un vânător desăvârşit.
- Bine. Aşa va fi. Promit.
Thomas era tânăr, aşa că a dat crezare promisiunilor unui străin. Curând au ridicat ancora şi s-au depărtat în larg.

- Alright. Here's how it should be: you teach me how to hunt and I will take you where my father is. But you have to promise that by the time we reach my father I will be a very good hunter.
- Agreed. That's how it shall be. I promise.
Thomas was young, so he believed a stranger's promises. Soon they set sail and got lost in the horizon.


Albina
Wednesday 07th of January 2009 01:18:14 AM
Departe la mare:

Străinul şi Thomas navigă în larg...
Thomas incepe să simţă că el este la fas o eroare mare...
El a auzit în alt port că Richard a omorît un băiat acum doi ani!


Far away at the sea:

The stranger and Thomas sail in the horizon...
Thomas starts to feel that he is making a big mistake...
He has heard in the other harbor that Richard has killed a boy 2 years ago!


mike111
Tuesday 07th of April 2009 08:25:05 PM
Thomas a devenit oboşnuit să priveste răsărit de soare oricând zi. Adesa a gandît despre hotărâre lui să merge strâinul acest să tatăl lui. După învaţă trecului Richard, Thomas a simţit că el se o regreta hotărâre

Thomas became accustomed to watching the sun rise every day. Often, he thought about his decision to take this stranger to his father. After learning Richards past, Thomas sensed that he might regret his decision.

Return to the ROMANIAN Archive
Forward to the Current ROMANIAN Discussion

Archive