Swahili Swahili For Beginners English - Swahili Phrases

Phrasebase Archive

Return to the SWAHILI Archive
Forward to the Current SWAHILI Discussion


yonamaro
Thursday 10th of February 2005 01:30:51 PM
swahili for beginners: English – Swahili Phrases

ENGLISH SWAHILI

Again Tena
As soon as possible Haraka iwezekanavyo
Bad ,worse than…. Mbaya mbaya kuliko
Can u help me ? Unaweza kunisaidia
Can u tell me Unaweza kuniambia ?
Do you speak English Unasema kiingereza ?
Do you know English Unajua kiingereza
Where are u from Umetokea wapi
Am from america Nimetokea America
Am italian Mimi ni muitaliano
I was born in 19982 Nilizaliwa mwaka 1982
Am female Mimi ni mwanamke
Am male Mimi ni mwanaume
Whats ur gender / Wewe ni jinsia gani ?
Whats ur first name Jina lako la kwanza ni ?
Whats ur ladt name Jina lako la mwisho ni ?
Whats ur fathers name Jina la baba yako ni nani / baba yako anaitwa nani ?
Are u married ? Umeowa / umeolewa ( for female )
Do you want ? Unataka ?
What do you want Unataka nini ?
I don’t have Sina
I don’t have it here Sinacho hapa
Here Hapa
There Pale
Excuse me Pole , nisamehe , samahani
Good better than …. Njema , njema zaidi kuliko …
She/he is from Anatoka ….
Help fire !!!! Saidia moto !!
Thief Mwizi
How | How long Namna gani | muda gani
How do u say Unasemaje
How do u spell jamaa Unaandikaje jamaa
How much Kiasi gani
Am busy Nina kazi
Am hungry Nina njaa
Hungry Njaa
Thirsty Kiu
Sleepy Usingizi
Am ill Nina umwa
Am suffering from hiv/aids Nina sumbuliwa na ukimwi
Hiv/aids Ukimwi
I cant Siwezi
Am in a hurry Nina haraka
Am looking for Ninatafuta
Am not in a hurry Sina haraka
Am sorry Samahani
Am tied Nimechoka
Am very glad Nina furaha sana
I will be glad Nitakuwa na furaha
Happy / glad Furaha
Am warm Nina joto
Cold Baridi
Hot Ya moto
That is hot Hiyo ni ya moto
I don’t think so Sidhani
I don’t understand Sielewi
I know Najua
I know you Nina kujua
I know Tanzania Ninaijua Tanzania
Am patriotic Mimi ni mzalendo
I want to visit bagamoyo Nataka kutembelea bagamoyo
I would like Ningependelea
I speak only English Ninazungumza kiingereza tu
I speak only frech Nina ongea kifaransa
I think so Nathani
I understand Nina elewa
Its alright Ni sawa
Its early Ni mapema
Its empty Iko tupu
Nothing inside Hakuna kitu ndani
It is full Imejaa
He /she saved Ameokoka
Save Okoka
Its my fault Ni Kosa langu
It is not my fault Sio kosa langu
I have nothing Sina kitu
I love you Nina kupenda
I love jesus Nina mpenda yesu
It is new Ni mpya
It is old Ni kikuukuu / ni ya zamani
Am late Nimechelewa
Ladies room Chumba ya wanawake
Room Chumba
Door Mlango
Window Dirisha
Bed Kitanda
Chair Kiti
Table Meza
Bag Begi
Mirror Kioo
Contact glass Miwani ya kuona
Listen Sikiliza
Look here Angalia hapa
Look Angalia
Listen to me Nisikilize mimi
Mens room Chumba cha wanaume
Now . immediately Sasa , sasa hivi
Please speak slowly Tafadhali ongea taratibu
Speak Ongea
Please Tafadhali
Slowly Taratibu
Quick Upesi
Fast Haraka
Slower Pole pole
Soon / later Bado kidogo / halafu
Wait a moment Ngoja kidogo
Where is the toilet Msalani ni wapi
Toilet Msalani / choo
Whats the matter Kuna nini
Thanks very much Ahsante sana
What is that for Hiyo ni ya nini
What is this for Hii ni ya nini
Where is Ni wapi
Who Nani
What Nini
Whose fault Kosa la nani
Why Kwanini
When Lini
Write it down please Tafadhali andika
Yes Ndio
No Hapana
Perhaps Labda
You are welcome Unakaribishwa
Welcom Karibu
DIFFICULTIES - TAABU

ENGLISH SWAHILI

I have lost my friends Nimepoteza rafiki zangu
I left my money at the hotel Nimeacha fedha zangu hotelini
I have lost my money Nimepoteza fedha zangu
Lost Poteza
Money Fedha / pesa
I forgot my money Nimesahau fedha zangu
Forgot Sahau
Key Funguo
Nguo Cloth
I have missed my train Nimekosa gari moshi
Miss Kosa
Plane Ndege
What am I to do Nifanyeje
You said it will cost / Umesema bei ni
They are bothering me Wananisumbua
They are bothering us Wanatusumbua
He is bothering me /us Ananisumbua mimi / sisi
Go away Nenda zako
Don’t disturb / bother me Usinisumbue
I will call a police man Nitamwita polisi
Where is the police Polisi ni wapi
I have been robbed Nimeibiwa
What is it called in Swahili Hii inaitwaje kwa kiswahili
Where is the police station Kituo cha polisi kiko wapi
He /she robbed me Ameniibia
He is the thief Huyu ndio mwizi
I want to take him to the police post Nataka kumpeleka kituo cha polise
What is the name of this street Huu ni mtaa gani
Where is the main road Barabara kuu / kubwa iko wapi
GREETINGS , INTRODUCTION = MAAMKIZI SALAMU

ENGLISH SWAHILI

Good morning Habari za asubuhi
Good afternoon Habari za mchana
Good evening Habari za jioni
Good night Usiku mwema
Sweet dreams Ndoto tamu
Ndoto Dreams
Sweet Tamu
Good bye Kwaheri
Good bye see u next time Kwaheri ya kuonana
My name is Jina langu ni …
What is ur name Jina lako nani
May I introduce my self Naweza kujitambulisha
Can I introduce mr , mrs maro Naweza kuwatambulisha bwana na bi maro
Mr Bwana
Mrs Bibi
My wife Mke wangu
My husband Mume wangu
She is my wife Huyu ni mke wangu
Am married Nimeowa / olewa
My friend Rafiki yangu
Friend Rafiki
My sister Dada yangu
Mpenzi wangu My sweet heart
My brother Kaka yangu
My young sister / brother Mdogo wangu
Am glad to meet you Nimefurahi kukutana nawe
Fine thanks how are u Nzuri , ahsante habari za kwako
How is ur family Habari za familia yako
Are they fine Ni wazima
They are fine Ni wazima
Please sit down Tafadhali kaa chini
I have enjoy myself Nimependezwa sana
I hope to see u next time Natumai kukuona tena
Are u free this afternoon Una nafasi mchana huu
Please give me ur address Nipe anwani yako
Give my regards to …… Msalimie ……
Am going to the store /shop Naenda dukani
Am going to eat Naenda kula


TRAVEL = SAFARI

ENGLISH SWAHILI

I want to go to the airport office Nataka kwenda kwenye office ya ndege
I want to go to the airport Nataka kwenda uwanja wa ndege
I want to go to the bus station Nataka kwenda stesheni ya basi
Bus station Kituo cha mabasi
Air port Uwanja wa ndege
Where is the airport Uwanja wa ndege uko wapi
Where is the port Bandarini ni wapi
Railway station Kituo cha gari moshi
The ticket office Wanapouza / kata tiketi
Ticket Tikiti
Time table Orodha ya saa
A porter Mpagazi
The baggage room Chumba cha kuweka mizigo
How do I go Ninaenda je
When will we arrive Tutafika saa ngapi
Please give me a taxi Tafadhali nipe taxi
Is the seat taken Kuna mtu hapa
Can I reserve a front seat Naweza kupata kiti cha mbele
A seat by the window Kiti karibu na dirisha
Is this the direct way Hii ni njia ya moja kwa moja
Is this a short way Hii ni njia fupi
How long will it take Itachukuwa muda gani
One hour Saa moja
20 min Dakika ithirini
Half an hour Nusu saa
What side do I go Naenda upande gani
To the north Kaskazini
South Kusini
West Magharibi
East Mashariki
Right Kulia
Left Kushoto
Front Mbele
Back Nyuma
Street Mtaa
Road Barabara
Highway Njia panda
Please point Onyesha tafadhali
Do I have to change Ni lazima nibadili
Please tell me where to get off Uniambie niteremke wapiTICKETS = TIKITI

How much is the ticket Tikiti ni bei gani
One way tiket Kwenda tu
A round trip ticket Kwenda na kurudi
First class , second class ,third Daraja la kwanza , la pili , tatu
Can I go by way of … Naweza kwenda kupitia ……
How long is it good for Hii tikiti ni halali kwa muda gani
Can I get something to eat on the way Naweza kupata chakula njiani
How many kilos of luggage can I take Naweza kuchukuwa mzigo wa kilo ngapi
How much per kilo for excess Kilo zikizido , bei inakuwajeBAGGAGE = MIZIGO

Where is the baggage room Chumba cha mizigo kiko wapi
I want to leave these bags for a wile Nataka kuacha mizigo hii kwa muda
Do I pay now or later Nalipe sasa au baadaye
I want to take out my baggage Nataka kutoa mizingo yangu
I want my baggage Nataka mzingo wangu
That is mine there Ule kule ni wangu
This is my baggage Huu ndio mzigo wangu
Handle this very carefull Shika hii kwa makini
Mwangy
Wednesday 13th of April 2005 02:26:57 PM
Lol: At long last, i have found someone knowledgeable in Swahili. But you TZ guys have the most complicated swahili on earth worse still, the guys from Pemba and zanzibar, anyway, Congrats!!! Asante Sana


Former_Member
Tuesday 10th of May 2005 05:14:34 PM
thanks: but i want to know is swahili languagh easy to learn

o thank you for the nice topic


yonamaro
Sunday 16th of October 2005 11:04:49 PM
I CAN TEACH SWAHILI: HELLO PEOPLE I CAN TEACH YOU SWAHILI IF UR INTERESTED JUST REPLY TO THIS MESSAGE OR GIVE ME UR EMAIL I CAN SEND U BOOKS VIA UR EMAIL ADDRESS

THANKS

MY EMAIL IS yonamaro@hotmail.com


baretummyx3
Saturday 04th of February 2006 01:34:39 PM
ahsante sana!


muangi
Tuesday 25th of July 2006 06:58:46 PM
Originally posted by yonamaro


HELLO PEOPLE I CAN TEACH YOU SWAHILI IF UR INTERESTED JUST REPLY TO THIS MESSAGE OR GIVE ME UR EMAIL I CAN SEND U BOOKS VIA UR EMAIL ADDRESS
sure i would like to learn swahili.im from botswana.
THANKS

MY EMAIL IS yonamaro@hotmail.com


marangich
Wednesday 25th of October 2006 06:18:42 PM
interested: Hi yanomaro.I am very interested in Ki-bongo.I do speak swahili but only kenyan variety(ki-bara) and sheng.We dont care much for grammer.I would like to be able to learn swahili as it's spoken in dar-esalam.siutanisaidia? nataraji.


mmakuni
Saturday 24th of January 2009 10:08:11 AM
I cant wait to speak Swahili: I really want to learn Swahili ,I am from Zimbabwe and i know a few Swahili gospel songs and now want to learn how to speak it im so eager to learn and i cant wait to start,nitakuwa na furaha to start as soon as possible.

Asante sana!


Anonymous
Friday 20th of February 2009 08:12:47 PM
another one who wants to learn Swhali: Hi Yona

What kind of help you offer in learning?
Please add me to the list
malspec@interia.pl

Ragards

Piotr


Anonymous
Friday 27th of February 2009 09:48:09 PM
reply to post - I can teach you Swahili:
Yona Maro,

I've found your phrase lists. They are very useful, particularly for beginners as me.

I would be grateful if you help me learn and start using Swahili. So, I
would be very happy to have a contact with a Swahili and English native
speaker.

I am Polish, have a family.

My e-mail adress : malinag65@gmail.com

Regards

Piotr

P.S. I have one question what you mean by:

I have enjoy myself (!!?) Nimependezwa sana
Heban
Monday 06th of April 2009 10:47:35 PM
I\'m interested in learning Swahili with your help. : Hi Yona!
I'm interested in learning Swahili with your help.
I can't wait to start learning :)
Please add me to your list.

With regards

Magda


sureideas
Tuesday 07th of April 2009 12:36:17 AM
Originally posted by MwangyAt long last, i have found someone knowledgeable in Swahili. But you TZ guys have the most complicated swahili on earth worse still, the guys from Pemba and zanzibar, anyway, Congrats!!! Asante Sana
You are absolutely correct.. It is a very long list with some reasonably good sources..
[url=http://www.queretarolanguageschool.com/]Language School Mexico


Return to the SWAHILI Archive
Forward to the Current SWAHILI Discussion

Archive