Gaeilge  Tá do theanga dhúchais socraithe mar  Irish Ar dtús, pioc do theanga dúchais  

Foghlaim an teanga Béarla

Ag Foghlaim Béarla Béarla | Foghlaim Teangacha Eachtrannacha | Foghlaim Béarla | Béarla Múinteoirí Teanga | Béarla Comrádaithe Malairte Teanga

Foghlaim an teanga Béarla Teanga


Tá roinnt mhaith uirlisí ag Phrasebase chun cúnamh a thabhairt duit aon teanga a fhoghlaim. Seo cur síos iomlán ar cé mar atá Phrasebase in ann cúnamh a thabhairt duit foghlaim. Béarla.
Béarla Ballraíocht saor in aisce

Foghlaim an teanga Béarla TeangaBéarla - Díospóireachtaí

Fiafraigh ceisteanna, fáigh freagraí. Bí gafa le comhrá, cluichí agus díospóireachta faoi an teanga agus an cultúr ina bhfuil suim agat ann ag an fóram díospóireachta Phrasebase.

Foghlaim an teanga Béarla TeangaBéarla - Múinteoirí agus Teagascóirí

Déan teagmháil le muinteoirí teanga atá ábalta thú a mhúineadh ar líne tré Skype a úsáid nó ar mhodh eile.

Foghlaim an teanga Béarla TeangaBéarla - Comrádaithe Malairte Teanga

Buail le comrádaithe malairte teanga sa seomra closamhairc beo chun cúnamh a thabhaort dá chéile ag úsáid Skype.

Foghlaim an teanga Béarla TeangaBéarla - Leabharfocal féinoiriúnaithe

Cruthaigh do líosta fhéín de 500 focail, aistrithe go dtí an teanga ata tú ag foghlaim chun cabhair a thabhairt duit do stór focail a mhéadú.

Foghlaim an teanga Béarla TeangaBéarla - E-Phrasebook Féin Oiriúnaithe

Céadaíonn an rannán Phrasebook duit phrasebook pearsanta ar líne a chruthú, é a roinnt le baill eile agus ag an am céanna a bheidh ag breathnú air agus ag cleachta le céanna a chruthaigh siadsan.

Foghlaim an teanga Béarla TeangaBéarla - Feidhmchlár foghlama le tráth na gceist a chur ort féin

Is é atá sa bfheidhmchlár, Cur de ghlanmheabhair, Phrasebase ná úrlais le tráth na gceist a chur ort féin chun cúnamh a thabhairt duit focail aguis frásaí tábhachtacha a fhoghlaim le tacaíocht ábaltacht cainte i Béarla.