Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Matutong Magsalita ng French

Nag-aaral French French | Pag-aaral ng Dayuhang Wika | Pag-aralan French | French Mga Guro ng Wika | French Mga Kapalitang Wika

Matutong Magsalita ng French Wika


Ang Phrasebase ay may iba't-ibang gamit sa pag-aaral ng wika na makakatulong upang ikay ay matutung makipag-usap sa anumang wika. Narito ang pagpapahayag kung paano makakatulong ang Phrasebase na matuto ka French.
French Libreng Membership

Matutong Magsalita ng French WikaFrench - Talakayan

Magtanong, makakuha ng sagot. Makipag-usap, maglaro, makipagtalakayan tungkol sa wika at kultura sa Phrasebase discussion forum.

Matutong Magsalita ng French WikaFrench - Mga Guro at Tutor

Makipag-ugnayan sa miyembro ng Phrasebase na makakapagbibigay ng pribadong pag-aaral ng wika sa pamamagitan ng Skype o anumang ibang uring chat application na may libreng video.

Matutong Magsalita ng French WikaFrench - Mga Kapalitang Wika

Makipag-usap sa ibang miyembro ng Phrasebase at magkaroon ng kapalitang wika nang magkatulungang matuto online gamit ang Skype.

Matutong Magsalita ng French WikaFrench - Sariling Wordbook

Gumawa ng sariling listahan ng 500 na salita na isinalin sa wikang gustong matutunan na maaring tumulong sa pag-saulo ng bokabularyo.

Matutong Magsalita ng French WikaFrench - Sariling Phrasebook

Ang Phrasebase section na ito ay nagtutulot sa iyong magbuo ng iyong sariling online phrasebook, ibahagi ito habang binabasa mo at pagsanayan ang phrasebook na gawa ng iba.

Matutong Magsalita ng French WikaFrench - Aplikasyon sa Sariling Pagsusulit sa Pagsasaulo

Ang Phrasebase memorization application ay isang pagsusulit sa sarili na makakatulong sa iyo upang masa-ulo ang pangunahing mga salita at parirala upang makamit ang kakayahang makipag-usap ng French.