Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Ingles Mga E-Phrasebook - Antas 1

Nag-aaral Ingles Ingles | Phrasebook ng Mga Miyembro | Phrasebase Phrasebook | Ang Aking E-Phrasebook | Baguhin ang Aking E-Phrasebook | Schedule ng E-mail | Mga Parirala

Ingles Mga E-Phrasebook - Antas 1

Tingnan at magsanay sa e-book ng ibang miyembro upang matutunan ang wikang gusto mo. O gumamit ng mga elemento sa phrasebook ng iba upang makabuo ng sarili mong phrasebook na naayon sa iyong kagustuhan.


Phrasebase Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: G
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 0
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Phrasebase ginawa ang phrasebook na ito noong September 12th, 2017.


Tingnan ang Profile ni hwxaro
hwxaro

Huling Dalaw: 54 nakaraang mga buwan
hwxaro's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: G
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 21
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
hwxaro ginawa ang phrasebook na ito noong March 15th, 2016.


Tingnan ang Profile ni hwxaro
hwxaro

Huling Dalaw: 54 nakaraang mga buwan
Jan AUA's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: R
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 9
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Jan AUA ginawa ang phrasebook na ito noong August 19th, 2015.


Tingnan ang Profile ni laurix
laurix
Babae
Huling Dalaw: 34 nakaraang mga buwan
laurix's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: XXX
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 40
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
laurix ginawa ang phrasebook na ito noong March 21st, 2015.


Tingnan ang Profile ni leidy
leidy

Huling Dalaw: 77 nakaraang mga buwan
leidy's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 5.00
Minarkahang May Kalapastanganan: G
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 117
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 2
Uri ng Filters na Ginamit:
leidy ginawa ang phrasebook na ito noong April 4th, 2014.


Tingnan ang Profile ni emmacasanova
emmacasanova

Huling Dalaw: 80 nakaraang mga buwan
emmacasanova's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 38
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
emmacasanova ginawa ang phrasebook na ito noong March 12th, 2014.


Tingnan ang Profile ni alejotoapanta
alejotoapanta

Huling Dalaw: 78 nakaraang mga buwan
alejotoapanta's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 25
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 1
Uri ng Filters na Ginamit:
alejotoapanta ginawa ang phrasebook na ito noong March 10th, 2014.


Tingnan ang Profile ni BYRON GARCIA
BYRON GARCIA

Huling Dalaw: 80 nakaraang mga buwan
BYRON GARCIA's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 21
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
BYRON GARCIA ginawa ang phrasebook na ito noong March 10th, 2014.


Tingnan ang Profile ni chicho
chicho

Huling Dalaw: 80 nakaraang mga buwan
chicho's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 18
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
chicho ginawa ang phrasebook na ito noong March 9th, 2014.


Tingnan ang Profile ni VeronicaArias
VeronicaArias

Huling Dalaw: 80 nakaraang mga buwan
VeronicaArias's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG 13
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 13
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
VeronicaArias ginawa ang phrasebook na ito noong March 9th, 2014.


Tingnan ang Profile ni Jackson
Jackson

Huling Dalaw: 80 nakaraang mga buwan
Jackson's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 11
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Jackson ginawa ang phrasebook na ito noong March 9th, 2014.


Tingnan ang Profile ni SebastianHidalgo1a78
SebastianHidalgo1a78

Huling Dalaw: 85 nakaraang mga buwan
SebastianHidalgo1a78's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 1.00
Minarkahang May Kalapastanganan: G
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 49
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 2
Uri ng Filters na Ginamit:
SebastianHidalgo1a78 ginawa ang phrasebook na ito noong October 13th, 2013.


Tingnan ang Profile ni group5
group5

Huling Dalaw: 85 nakaraang mga buwan
group5's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 19
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
group5 ginawa ang phrasebook na ito noong October 12th, 2013.


Tingnan ang Profile ni Group 6
Group 6

Huling Dalaw: 85 nakaraang mga buwan
Group 6's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: XXX
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 19
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 1
Uri ng Filters na Ginamit:
Group 6 ginawa ang phrasebook na ito noong October 12th, 2013.


Tingnan ang Profile ni Andrea Jumbo
Andrea Jumbo
17 t. g. Babae
Huling Dalaw: 85 nakaraang mga buwan
Andrea Jumbo's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 18
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Andrea Jumbo ginawa ang phrasebook na ito noong October 12th, 2013.


Tingnan ang Profile ni Fausto72
Fausto72

Huling Dalaw: 85 nakaraang mga buwan
Fausto72's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: XXX
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 13
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 1
Uri ng Filters na Ginamit:
Fausto72 ginawa ang phrasebook na ito noong October 10th, 2013.


Tingnan ang Profile ni Marylin Corrales
Marylin Corrales

Huling Dalaw: 85 nakaraang mga buwan
Marylin Corrales's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 9
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Marylin Corrales ginawa ang phrasebook na ito noong October 10th, 2013.


Tingnan ang Profile ni Rony Molina grupo 3
Rony Molina grupo 3

Huling Dalaw: 85 nakaraang mga buwan
Rony Molina grupo 3's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: G
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 13
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Rony Molina grupo 3 ginawa ang phrasebook na ito noong October 10th, 2013.


Tingnan ang Profile ni Mabell
Mabell

Huling Dalaw: 84 nakaraang mga buwan
Mabell's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 12
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Mabell ginawa ang phrasebook na ito noong October 10th, 2013.


Tingnan ang Profile ni Daniela026
Daniela026

Huling Dalaw: 85 nakaraang mga buwan
Daniela026's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: G
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 3
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Daniela026 ginawa ang phrasebook na ito noong October 10th, 2013.

Mga WikaMga E-Phrasebook


Lahat ng Phrasebooks
Ang Aking Mga Paboritong Phrasebook

Antas


Antas 1: Pangunahing Bagay (1-50)
Antas 2: Pangunahing Bagay (51-100)
Antas 3: Nagsisimulang Matuto (101-150)
Antas 4: Nagsisimulang Matuto (151-200)
Antas 5: Palakaibigan (201-250)
Antas 6: Palakaibigan (251-300)
Antas 7: Mapag-ugnay (301-350)
Antas 8: Mapag-ugnay (351-400)
Antas 9: Pakikipag-usap (401-450)
Antas 10:Pakikipag-usap (451-500)

Mga Filter


Karaniwan, kolokyal, ordinaryong pang-araw-araw na kasabihan Karaniwan
Mga kasabihang patungkol sa mga Lalaki Sinasabi sa Lalaki
Mga kasabihang patungkol sa mga Babae Sinasabi sa Babae
Kadalasang  sinasabi ng mga lalaki, Kasabihang Panlalaki Lalaki
Kadalasang sinasabi ng mga babae. Kasabihang Pambabae Babae
Kasabihan sa mga kabataan at ng mga mag-aaral Bata
Kasabihan ng mga matatanda,  napaglumaang kasabihan Matanda
Kakaiba, makabago, nakakatuwang mga kasabihan Pabalbal
Pormal, mapitagan at  magalang na mga kasabihan Magalang
Mga kasabihang pangmagkaibigan, maalwan at magaang sa loob na mga kasabihan Kaswal
propesyonal, pormal na talumpati at mga kasabihan sa tanggapan Kalakal
Siyentipiko, mga malalim  na kasabihan Teknikal
Nilalaman, nakasulat, e-mail, mga mensahe Nakasulat
Magaspang, nakasusuklam, mapang-alipusta at mga salitang kalye Magaspang

Minarkahan


Minarkahan