Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Phrasebase Phrasebook para sa Ingles - Antas 1

Nag-aaral Ingles Ingles | Phrasebook ng Mga Miyembro | Phrasebase Phrasebook | Ang Aking E-Phrasebook | Baguhin ang Aking E-Phrasebook | Schedule ng E-mail | Mga Parirala

Phrasebase Phrasebook para sa Ingles - Antas 1

1.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
2.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
3.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
4.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
5.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
6.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
7.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
8.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
9.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
10.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
11.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
12.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
13.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
14.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
15.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
16.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
17.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
18.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
19.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
20.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
21.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
22.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
23.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
24.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
25.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
26.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
27.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
28.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
29.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
30.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
31.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
32.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
33.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
34.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
35.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
36.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
37.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
38.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
39.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
40.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
41.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
42.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
43.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
44.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
45.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
46.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
47.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
48.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
49.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  
50.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file  

WikaIngles Ipakita


Pangalan
Script
Bigkasin
Kapwa
Lahat

Random


On ang Numbers
Off anf Numbers
On ang Numbers Random
Off anf Numbers Random

Anyo


Normal
Target Pagsusulit Wika
Katutubong Pagsusulit Wika
Itago ang Wikang Nais Matutunan Wika
Itago ang Katutubong Wika Wika

Antas


Antas 1: Pangunahing Bagay (1-50)
Antas 2: Pangunahing Bagay (51-100)
Antas 3: Nagsisimulang Matuto (101-150)
Antas 4: Nagsisimulang Matuto (151-200)
Antas 5: Palakaibigan (201-250)
Antas 6: Palakaibigan (251-300)
Antas 7: Mapag-ugnay (301-350)
Antas 8: Mapag-ugnay (351-400)
Antas 9: Pakikipag-usap (401-450)
Antas 10:Pakikipag-usap (451-500)