Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Miyemro ng E-Phraseebook para sa Ingles - group5's Level 1

Nag-aaral Ingles Ingles | Phrasebook ng Mga Miyembro | Phrasebase Phrasebook | Ang Aking E-Phrasebook | Baguhin ang Aking E-Phrasebook | Schedule ng E-mail | Mga Parirala

group5's Level 1 - Ingles

1.) paumanhin
Ipatugtog ang Audio excuse me
2.) magandang umaga
Ipatugtog ang Audio good morning
3.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
4.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
5.) saklolo!
Ipatugtog ang Audio help!
6.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
7.) masmabuting nahuli kaysa wala
Paumanhin, ito ay wala pang audio file better late than never
8.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
9.) kumusta ka?
Ipatugtog ang Audio how are you?
10.) sigurado
Ipatugtog ang Audio of course
11.) hindi ko maintindihan
Ipatugtog ang Audio i don't understand
12.) kasayahan!
Ipatugtog ang Audio cheers!
13.) paumanhin
Ipatugtog ang Audio excuse me
14.) nagmamadali ako
Paumanhin, ito ay wala pang audio file i'm in a hurry
15.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
16.) paalam
Ipatugtog ang Audio good bye
17.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
18.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
19.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
20.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
21.) itago mo ang sukli
Paumanhin, ito ay wala pang audio file keep the change
22.) kumusta ka?
Ipatugtog ang Audio how do you do?
23.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
24.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
25.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
26.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
27.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
28.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
29.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
30.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
31.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
32.) masmabuting nahuli kaysa wala
Paumanhin, ito ay wala pang audio file better late than never
33.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
34.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
35.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
36.) magsaya ka
Ipatugtog ang Audio cheer up
37.) kasayahan!
Ipatugtog ang Audio cheers!
38.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
39.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
40.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
41.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
42.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
43.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
44.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
45.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
46.) itago mo ang sukli
Paumanhin, ito ay wala pang audio file keep the change
47.) kumusta ka?
Ipatugtog ang Audio how do you do?
48.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
49.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
50.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
WikaIngles Ipakita


Pangalan
Script
Bigkasin
Kapwa
Lahat

Random


On ang Numbers
Off anf Numbers
On ang Numbers Random
Off anf Numbers Random
Numero sa Audio ID

Anyo


Normal
Target Pagsusulit Wika
Katutubong Pagsusulit Wika
Itago ang Wikang Nais Matutunan Wika
Itago ang Katutubong Wika Wika

Antas


Antas 1: Pangunahing Bagay (1-50)
Antas 2: Pangunahing Bagay (51-100)
Antas 3: Nagsisimulang Matuto (101-150)
Antas 4: Nagsisimulang Matuto (151-200)
Antas 5: Palakaibigan (201-250)
Antas 6: Palakaibigan (251-300)
Antas 7: Mapag-ugnay (301-350)
Antas 8: Mapag-ugnay (351-400)
Antas 9: Pakikipag-usap (401-450)
Antas 10:Pakikipag-usap (451-500)
Binuo Ni


Tingnan ang Profile ni group5
group5

Huling Dalaw: 85 nakaraang mga buwan
Mula sa : Ecuador
Nakatira sa: Ecuador

Pamagat


group5's Level 1