Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Miyemro ng E-Phraseebook para sa Ingles - Group 6's Level 1

Nag-aaral Ingles Ingles | Phrasebook ng Mga Miyembro | Phrasebase Phrasebook | Ang Aking E-Phrasebook | Baguhin ang Aking E-Phrasebook | Schedule ng E-mail | Mga Parirala

Group 6's Level 1 - Ingles

1.) hi
Ipatugtog ang Audio hi
2.) hello
Ipatugtog ang Audio hello
3.) anong oras na?
Ipatugtog ang Audio what time is it?
4.) magandang umaga
Ipatugtog ang Audio good morning
5.) magandang hapon
Ipatugtog ang Audio good afternoon
6.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
7.) ano ang pangalan mo?
Ipatugtog ang Audio what's your name?
8.) kumusta ka?
Ipatugtog ang Audio how do you do?
9.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
10.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
11.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
12.) at ikaw?
Ipatugtog ang Audio and you?
13.) mayroon pa bang iba?
Ipatugtog ang Audio anything else?
14.) [Ang iyong rated filter ay nakatakdang masmababa para makita ang item na ito]
Ipatugtog ang Audio [Ang iyong rated filter ay nakatakdang masmababa para makita ang item na ito]
15.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
16.) nagugutom ka ba?
Ipatugtog ang Audio are you hungry?
17.) handa ka na ba?
Ipatugtog ang Audio are you ready?
18.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
19.) mag-ingat ka
Ipatugtog ang Audio be careful
20.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
21.) maaari ba kitang tulungan?
Ipatugtog ang Audio can i help you?
22.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
23.)
Ipatugtog ang Audio 
24.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
25.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
26.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
27.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
28.) suwertehin ka sana
Ipatugtog ang Audio good luck
29.) maligayang paglalakbay
Ipatugtog ang Audio have a good trip
30.) saklolo!
Ipatugtog ang Audio help!
31.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
32.) nandito ka na
Ipatugtog ang Audio here you are
33.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
34.) ano'ng ginagawa mo?
Ipatugtog ang Audio what are you doing?
35.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
36.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
37.)
Ipatugtog ang Audio 
38.) ano yan?
Ipatugtog ang Audio what's that?
39.) magkita tayo ngayong gabi
Ipatugtog ang Audio see you tonight
40.) magkita tayo bukas
Ipatugtog ang Audio see you tomorrow
41.) alis na tayo
Ipatugtog ang Audio let's go
42.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
43.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
44.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
45.) [Ang iyong rated filter ay nakatakdang masmababa para makita ang item na ito]
Paumanhin, ito ay wala pang audio file [Ang iyong rated filter ay nakatakdang masmababa para makita ang item na ito]
46.) ngayon o mamaya?
Paumanhin, ito ay wala pang audio file now or later?
47.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
48.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
49.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
50.) kita tayo mamaya
Ipatugtog ang Audio see you later
WikaIngles Ipakita


Pangalan
Script
Bigkasin
Kapwa
Lahat

Random


On ang Numbers
Off anf Numbers
On ang Numbers Random
Off anf Numbers Random
Numero sa Audio ID

Anyo


Normal
Target Pagsusulit Wika
Katutubong Pagsusulit Wika
Itago ang Wikang Nais Matutunan Wika
Itago ang Katutubong Wika Wika

Antas


Antas 1: Pangunahing Bagay (1-50)
Antas 2: Pangunahing Bagay (51-100)
Antas 3: Nagsisimulang Matuto (101-150)
Antas 4: Nagsisimulang Matuto (151-200)
Antas 5: Palakaibigan (201-250)
Antas 6: Palakaibigan (251-300)
Antas 7: Mapag-ugnay (301-350)
Antas 8: Mapag-ugnay (351-400)
Antas 9: Pakikipag-usap (401-450)
Antas 10:Pakikipag-usap (451-500)
Binuo Ni


Tingnan ang Profile ni Group 6
Group 6

Huling Dalaw: 85 nakaraang mga buwan
Mula sa : Ecuador
Nakatira sa: Ecuador

Pamagat


Group 6's Level 1