Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Miyemro ng E-Phraseebook para sa Ingles - VeronicaArias's Level 1

Nag-aaral Ingles Ingles | Phrasebook ng Mga Miyembro | Phrasebase Phrasebook | Ang Aking E-Phrasebook | Baguhin ang Aking E-Phrasebook | Schedule ng E-mail | Mga Parirala

VeronicaArias's Level 1 - Ingles

1.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
2.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
3.)
Ipatugtog ang Audio 
4.) nagmamadali ako
Paumanhin, ito ay wala pang audio file i'm in a hurry
5.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
6.) ayos lang
Ipatugtog ang Audio not bad
7.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
8.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
9.) pasok ka
Ipatugtog ang Audio come in
10.) bilisan mo
Ipatugtog ang Audio hurry up
11.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
12.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
13.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
14.) ipagpatuloy mo
Ipatugtog ang Audio go ahead
15.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
16.) nasasaiyo 'yan
Ipatugtog ang Audio it's up to you
17.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
18.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
19.) kinasasabikan ko iyan
Ipatugtog ang Audio i'm looking forward to it
20.) magkita tayo bukas
Ipatugtog ang Audio see you tomorrow
21.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
22.) ano ang nangyayari?
Ipatugtog ang Audio what's the matter?
23.) matagal na tayong hindi nagkita
Ipatugtog ang Audio long time no see
24.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
25.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
26.) kumusta ka?
Ipatugtog ang Audio how are you doing?
27.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
28.) tama ka
Ipatugtog ang Audio you're right
29.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
30.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
31.) babalik ako kaagad
Ipatugtog ang Audio i'll be right back
32.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
33.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
34.) pagpalain ka
Ipatugtog ang Audio break a leg
35.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
36.) hindi maaari
Ipatugtog ang Audio no way
37.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
38.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
39.) magsaya ka
Ipatugtog ang Audio cheer up
40.) siyanga pala
Ipatugtog ang Audio by the way
41.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
42.) Anong problema mo?
Ipatugtog ang Audio what's wrong with you?
43.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
44.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
45.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
46.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
47.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
48.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
49.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
50.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
WikaIngles Ipakita


Pangalan
Script
Bigkasin
Kapwa
Lahat

Random


On ang Numbers
Off anf Numbers
On ang Numbers Random
Off anf Numbers Random
Numero sa Audio ID

Anyo


Normal
Target Pagsusulit Wika
Katutubong Pagsusulit Wika
Itago ang Wikang Nais Matutunan Wika
Itago ang Katutubong Wika Wika

Antas


Antas 1: Pangunahing Bagay (1-50)
Antas 2: Pangunahing Bagay (51-100)
Antas 3: Nagsisimulang Matuto (101-150)
Antas 4: Nagsisimulang Matuto (151-200)
Antas 5: Palakaibigan (201-250)
Antas 6: Palakaibigan (251-300)
Antas 7: Mapag-ugnay (301-350)
Antas 8: Mapag-ugnay (351-400)
Antas 9: Pakikipag-usap (401-450)
Antas 10:Pakikipag-usap (451-500)
Binuo Ni


Tingnan ang Profile ni VeronicaArias
VeronicaArias

Huling Dalaw: 80 nakaraang mga buwan
Mula sa : Ecuador
Nakatira sa: Ecuador

Pamagat


VeronicaArias's Level 1