Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Paumanhin, kailangan mong mag log in bilang miyembro upang masa-ulo ang phrasebook ng iba.

Nag-aaral Ingles Ingles | Wordbook ng Miyembro | Pagsasaulo ng pangunahing words at phrases upang makabuo ng bokabularyo. | Aking Wordbook | Baguhin ang aking Wordbook | Schedule ng E-mail | Mga Salita


Paumanhin, kailangang miyembro ka upang ma-email sa iyo ang e-phrasebook na ito.