Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Ingles Wordbooks - Antas 1

Nag-aaral Ingles Ingles | Wordbook ng Miyembro | Pagsasaulo ng pangunahing words at phrases upang makabuo ng bokabularyo. | Aking Wordbook | Baguhin ang aking Wordbook | Schedule ng E-mail | Mga Salita

Ingles Wordbooks - Antas 1

Tingnan at magsanay sa e-book ng ibang miyembro upang matutunan ang wikang gusto mo. O gumamit ng mga elemento sa phrasebook ng iba upang makabuo ng sarili mong phrasebook na naayon sa iyong kagustuhan.


Tingnan ang Profile ni Jeff
Jeff
42 t. g. Lalaki
Huling Dalaw: 38 nakaraang mga buwan
david9090's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 1.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 151
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 1
Uri ng Filters na Ginamit:
david9090 ginawa ang phrasebook na ito noong September 12th, 2017.


Tingnan ang Profile ni laurix
laurix
Babae
Huling Dalaw: 38 nakaraang mga buwan
laurix's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 24
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
laurix ginawa ang phrasebook na ito noong March 21st, 2015.


Tingnan ang Profile ni tracker13
tracker13

Huling Dalaw: 80 nakaraang mga buwan
tracker13's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 35
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
tracker13 ginawa ang phrasebook na ito noong July 17th, 2014.


Tingnan ang Profile ni Daniela026
Daniela026

Huling Dalaw: 90 nakaraang mga buwan
Daniela026's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: XXX
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 47
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Daniela026 ginawa ang phrasebook na ito noong October 10th, 2013.


Tingnan ang Profile ni Twub11
Twub11

Huling Dalaw: 95 nakaraang mga buwan
Twub11's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 5.50
Minarkahang May Kahirapan: 1.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG 13
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 100
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 3
Uri ng Filters na Ginamit:
Twub11 ginawa ang phrasebook na ito noong March 21st, 2013.


Tingnan ang Profile ni klembo
klembo
52 t. g. Lalaki
Huling Dalaw: 75 nakaraang mga buwan
klembo's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 9.50
Minarkahang May Kahirapan: 2.50
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 76
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 3
Uri ng Filters na Ginamit:
klembo ginawa ang phrasebook na ito noong February 19th, 2013.


Tingnan ang Profile ni Sandra
Sandra
35 t. g. Babae
Huling Dalaw: 69 nakaraang mga buwan
Sandra's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 92
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 2
Uri ng Filters na Ginamit:
Sandra ginawa ang phrasebook na ito noong December 31st, 2012.


Tingnan ang Profile ni lostforwords12
lostforwords12
25 t. g. Babae
Huling Dalaw: 99 nakaraang mga buwan
lostforwords12's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: G
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 39
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 3
Uri ng Filters na Ginamit:
lostforwords12 ginawa ang phrasebook na ito noong November 2nd, 2012.


Tingnan ang Profile ni bogdanpascu
bogdanpascu
33 t. g. Lalaki
Huling Dalaw: 104 nakaraang mga buwan
bogdanpascu's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 31
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 2
Uri ng Filters na Ginamit:
bogdanpascu ginawa ang phrasebook na ito noong September 17th, 2012.


Tingnan ang Profile ni rafal
rafal
Lalaki
Huling Dalaw: 81 nakaraang mga buwan
rafal's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 339
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 4
Uri ng Filters na Ginamit:
rafal ginawa ang phrasebook na ito noong May 31st, 2012.


Tingnan ang Profile ni Lina
Lina
48 t. g. Babae
Huling Dalaw: 60 nakaraang mga buwan
Lina's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 10.00
Minarkahang May Kahirapan: 1.33
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 272
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 7
Uri ng Filters na Ginamit:
Lina ginawa ang phrasebook na ito noong May 27th, 2012.


Tingnan ang Profile ni Lina
Lina
48 t. g. Babae
Huling Dalaw: 60 nakaraang mga buwan
alexalacy's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 56
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 2
Uri ng Filters na Ginamit:
alexalacy ginawa ang phrasebook na ito noong May 27th, 2012.


Tingnan ang Profile ni Anakiluh
Anakiluh
Lalaki
Huling Dalaw: 108 nakaraang mga buwan
Anakiluh's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: G
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 16
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Anakiluh ginawa ang phrasebook na ito noong May 26th, 2012.Di-kilala
Huling Dalaw: N/A
Di-kilala Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 13
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Di-kilala ginawa ang phrasebook na ito noong May 23rd, 2012.


Tingnan ang Profile ni teo406
teo406
41 t. g. Lalaki
Huling Dalaw: 100 nakaraang mga buwan
teo406's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG 13
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 12
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
teo406 ginawa ang phrasebook na ito noong May 23rd, 2012.


Tingnan ang Profile ni witjakxb
witjakxb
Lalaki
Huling Dalaw: 108 nakaraang mga buwan
witjakxb's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 21
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
witjakxb ginawa ang phrasebook na ito noong May 23rd, 2012.


Tingnan ang Profile ni Ike3
Ike3
Lalaki
Huling Dalaw: 105 nakaraang mga buwan
Ike3's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 7
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 0
Uri ng Filters na Ginamit:
Ike3 ginawa ang phrasebook na ito noong May 9th, 2012.


Tingnan ang Profile ni Mery
Mery
31 t. g. Babae
Huling Dalaw: 84 nakaraang mga buwan
Mery's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 7.00
Minarkahang May Kahirapan: 1.33
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 270
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 9
Uri ng Filters na Ginamit:
Mery ginawa ang phrasebook na ito noong May 6th, 2012.


Tingnan ang Profile ni haiducel
haiducel
31 t. g. Lalaki
Huling Dalaw: 94 nakaraang mga buwan
haiducel's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 7.00
Minarkahang May Kahirapan: 3.50
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 44
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 1
Uri ng Filters na Ginamit:
haiducel ginawa ang phrasebook na ito noong April 28th, 2012.


Tingnan ang Profile ni Aqiela
Aqiela
Babae
Huling Dalaw: 105 nakaraang mga buwan
Aqiela's Antas 1
Minarkahang Kapaki-pakinabang: 0.00
Minarkahang May Kahirapan: 0.00
Minarkahang May Kalapastanganan: PG
Ilang miyembro ang tumingin sa phrasebook na ito: 112
Ilang miyembro ang tumala ng e-book na ito bilang paborito: 2
Uri ng Filters na Ginamit:
Aqiela ginawa ang phrasebook na ito noong March 27th, 2012.

Mga WikaWordbooks


Lahat ng Wordbooks
Aking Favorite Wordbooks

Antas


Antas 1: Pangunahing Bagay (1-50)
Antas 2: Pangunahing Bagay (51-100)
Antas 3: Nagsisimulang Matuto (101-150)
Antas 4: Nagsisimulang Matuto (151-200)
Antas 5: Palakaibigan (201-250)
Antas 6: Palakaibigan (251-300)
Antas 7: Mapag-ugnay (301-350)
Antas 8: Mapag-ugnay (351-400)
Antas 9: Pakikipag-usap (401-450)
Antas 10: Pakikipag-usap (451-500)

Mga Filter


Karaniwan, kolokyal, ordinaryong pang-araw-araw na kasabihan Karaniwan
Mga kasabihang patungkol sa mga Lalaki Sinasabi sa Lalaki
Mga kasabihang patungkol sa mga Babae Sinasabi sa Babae
Kadalasang  sinasabi ng mga lalaki, Kasabihang Panlalaki Lalaki
Kadalasang sinasabi ng mga babae. Kasabihang Pambabae Babae
Kasabihan sa mga kabataan at ng mga mag-aaral Bata
Kasabihan ng mga matatanda,  napaglumaang kasabihan Matanda
Kakaiba, makabago, nakakatuwang mga kasabihan Pabalbal
Pormal, mapitagan at  magalang na mga kasabihan Magalang
Mga kasabihang pangmagkaibigan, maalwan at magaang sa loob na mga kasabihan Kaswal
propesyonal, pormal na talumpati at mga kasabihan sa tanggapan Kalakal
Siyentipiko, mga malalim  na kasabihan Teknikal
Nilalaman, nakasulat, e-mail, mga mensahe Nakasulat
Magaspang, nakasusuklam, mapang-alipusta at mga salitang kalye Magaspang

Minarkahan


Minarkahan