Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Phrasebase Wordbook para sa Ingles - rafal's Antas 1

Nag-aaral Ingles Ingles | Wordbook ng Miyembro | Pagsasaulo ng pangunahing words at phrases upang makabuo ng bokabularyo. | Aking Wordbook | Baguhin ang aking Wordbook | Schedule ng E-mail | Mga Salita

rafal's Antas 1 - Ingles

1.) isa
Paumanhin, ito ay wala pang audio file one
2.) dalawa
Paumanhin, ito ay wala pang audio file two
3.) tatlo
Paumanhin, ito ay wala pang audio file three
4.) apat
Paumanhin, ito ay wala pang audio file four
5.) lima
Paumanhin, ito ay wala pang audio file five
6.) anim
Paumanhin, ito ay wala pang audio file six
7.) pito
Paumanhin, ito ay wala pang audio file seven
8.) walo
Paumanhin, ito ay wala pang audio file eight
9.) siyam
Paumanhin, ito ay wala pang audio file nine
10.) sampu
Paumanhin, ito ay wala pang audio file ten
11.) labing-isa
Play Audio 11
12.) 12
Play Audio 12
13.) 13
Play Audio 13
14.) labing-apat
Play Audio 14
15.) labinlima
Play Audio 15
16.) labing anim
Paumanhin, ito ay wala pang audio file sixteen
17.) labimpito
Paumanhin, ito ay wala pang audio file seventeen
18.) labing-walo
Paumanhin, ito ay wala pang audio file eighteen
19.) labing siyam
Paumanhin, ito ay wala pang audio file nineteen
20.) 20
Play Audio 20
21.) 21
Play Audio 21
22.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
23.) kwentuhan
Paumanhin, ito ay wala pang audio file hello
24.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
25.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
26.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
27.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
28.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
29.) sino
Play Audio who
30.) 30
Play Audio 30
31.) ba'kit
Paumanhin, ito ay wala pang audio file why
32.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
33.) kailan
Play Audio when
34.) saan
Play Audio where
35.) bukas
Play Audio tomorrow
36.) ngayon
Play Audio today
37.) dito
Paumanhin, ito ay wala pang audio file here
38.) diyan
Paumanhin, ito ay wala pang audio file there
39.) kahapon
Play Audio yesterday
40.) apatnapu
Play Audio 40
41.) hindi kahit kailan
Play Audio never
42.) wala kahit saan
Play Audio nowhere
43.) pakisuyo
Paumanhin, ito ay wala pang audio file please
44.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
45.) wala
Play Audio nothing
46.) isang bagay
Play Audio something
47.) isang tao
Play Audio someone
48.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
49.) dahil
Play Audio because
50.) limampu
Play Audio 50
WikaIngles Ipakita


Pangalan
Script
Bigkasin
Kapwa
Lahat

Random


On ang Numbers
Off anf Numbers
On ang Numbers Random
Off anf Numbers Random
Numero sa Audio ID

Anyo


Normal
Target Pagsusulit Wika
Katutubong Pagsusulit Wika
Itago ang Wikang Nais Matutunan Wika
Itago ang Katutubong Wika Wika

Antas


Antas 1: Pangunahing Bagay (1-50)
Antas 2: Pangunahing Bagay (51-100)
Antas 3: Nagsisimulang Matuto (101-150)
Antas 4: Nagsisimulang Matuto (151-200)
Antas 5: Palakaibigan (201-250)
Antas 6: Palakaibigan (251-300)
Antas 7: Mapag-ugnay (301-350)
Antas 8: Mapag-ugnay (351-400)
Antas 9: Pakikipag-usap (401-450)
Antas 10: Pakikipag-usap (451-500)
Binuo Ni


Tingnan ang Profile ni rafal
rafal
Lalaki
Huling Dalaw: 82 nakaraang mga buwan
Mula sa : Poland
Nakatira sa: Poland

Pamagat


rafal's Antas 1