Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Phrasebase Wordbook para sa Ingles - Di-kilala Antas 1

Nag-aaral Ingles Ingles | Wordbook ng Miyembro | Pagsasaulo ng pangunahing words at phrases upang makabuo ng bokabularyo. | Aking Wordbook | Baguhin ang aking Wordbook | Schedule ng E-mail | Mga Salita

Di-kilala Antas 1 - Ingles

1.) kwentuhan
Paumanhin, ito ay wala pang audio file hello
2.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
3.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
4.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
5.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
6.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
7.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
8.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
9.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
10.) Kamusta ka?
Paumanhin, ito ay wala pang audio file how are you
11.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
12.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
13.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
14.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
15.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
16.) bahay
Paumanhin, ito ay wala pang audio file house
17.) aso
Play Audio dog
18.) pusa
Play Audio cat
19.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
20.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
21.) hardin
Play Audio garden
22.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
23.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
24.) kathambuhay
Play Audio novel
25.) aklatan
Play Audio library
26.) puso
Play Audio heart
27.) bato
Play Audio kidney
28.) atay
Play Audio liver
29.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
30.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
31.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
32.) aklat
Play Audio book
33.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
34.) laot
Play Audio ocean
35.) aplaya
Play Audio beach
36.) ospital
Paumanhin, ito ay wala pang audio file hospital
37.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
38.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
39.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
40.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
41.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
42.) pagkamuhi
Play Audio hate
43.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
44.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
45.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
46.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
47.) balat
Play Audio skin
48.) dugo
Play Audio blood
49.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
50.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
WikaIngles Ipakita


Pangalan
Script
Bigkasin
Kapwa
Lahat

Random


On ang Numbers
Off anf Numbers
On ang Numbers Random
Off anf Numbers Random
Numero sa Audio ID

Anyo


Normal
Target Pagsusulit Wika
Katutubong Pagsusulit Wika
Itago ang Wikang Nais Matutunan Wika
Itago ang Katutubong Wika Wika

Antas


Antas 1: Pangunahing Bagay (1-50)
Antas 2: Pangunahing Bagay (51-100)
Antas 3: Nagsisimulang Matuto (101-150)
Antas 4: Nagsisimulang Matuto (151-200)
Antas 5: Palakaibigan (201-250)
Antas 6: Palakaibigan (251-300)
Antas 7: Mapag-ugnay (301-350)
Antas 8: Mapag-ugnay (351-400)
Antas 9: Pakikipag-usap (401-450)
Antas 10: Pakikipag-usap (451-500)
Binuo NiDi-kilala
Huling Dalaw: N/A
Mula sa : N/A
Nakatira sa: N/A


Pamagat


Di-kilala Antas 1