Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Phrasebase Wordbook para sa Ingles - Anakiluh's Antas 1

Nag-aaral Ingles Ingles | Wordbook ng Miyembro | Pagsasaulo ng pangunahing words at phrases upang makabuo ng bokabularyo. | Aking Wordbook | Baguhin ang aking Wordbook | Schedule ng E-mail | Mga Salita

Anakiluh's Antas 1 - Ingles

1.) ako - akin - ko
Play Audio me
2.) ikaw
Paumanhin, ito ay wala pang audio file you
3.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
4.) sino
Play Audio who
5.) saan
Play Audio where
6.) kailan
Play Audio when
7.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
8.) dito
Paumanhin, ito ay wala pang audio file here
9.) diyan
Paumanhin, ito ay wala pang audio file there
10.) siya
Play Audio he
11.) siya
Play Audio she
12.) pagkain
Play Audio food
13.) tulog
Paumanhin, ito ay wala pang audio file sleep
14.) sulok
Paumanhin, ito ay wala pang audio file happy
15.) malungkot
Paumanhin, ito ay wala pang audio file sad
16.) pagod
Paumanhin, ito ay wala pang audio file tired
17.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
18.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
19.) lakad
Paumanhin, ito ay wala pang audio file go
20.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
21.) araw
Paumanhin, ito ay wala pang audio file day
22.) buwan
Paumanhin, ito ay wala pang audio file month
23.) taon
Paumanhin, ito ay wala pang audio file year
24.) oras
Paumanhin, ito ay wala pang audio file hour
25.) minuto
Paumanhin, ito ay wala pang audio file minute
26.) isa
Paumanhin, ito ay wala pang audio file one
27.) dalawa
Paumanhin, ito ay wala pang audio file two
28.) tatlo
Paumanhin, ito ay wala pang audio file three
29.) apat
Paumanhin, ito ay wala pang audio file four
30.) lima
Paumanhin, ito ay wala pang audio file five
31.) anim
Paumanhin, ito ay wala pang audio file six
32.) pito
Paumanhin, ito ay wala pang audio file seven
33.) walo
Paumanhin, ito ay wala pang audio file eight
34.) siyam
Paumanhin, ito ay wala pang audio file nine
35.) sampu
Paumanhin, ito ay wala pang audio file ten
36.) labing-isa
Play Audio 11
37.) 12
Play Audio 12
38.) 13
Play Audio 13
39.) labing-apat
Play Audio 14
40.) labinlima
Play Audio 15
41.) labing anim
Paumanhin, ito ay wala pang audio file sixteen
42.) labimpito
Paumanhin, ito ay wala pang audio file seventeen
43.) labing-walo
Paumanhin, ito ay wala pang audio file eighteen
44.) labing siyam
Paumanhin, ito ay wala pang audio file nineteen
45.) 20
Play Audio 20
46.) 30
Play Audio 30
47.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
48.) limampu
Play Audio 50
49.) animnapu
Play Audio 60
50.) pitumpu
Play Audio 70
WikaIngles Ipakita


Pangalan
Script
Bigkasin
Kapwa
Lahat

Random


On ang Numbers
Off anf Numbers
On ang Numbers Random
Off anf Numbers Random
Numero sa Audio ID

Anyo


Normal
Target Pagsusulit Wika
Katutubong Pagsusulit Wika
Itago ang Wikang Nais Matutunan Wika
Itago ang Katutubong Wika Wika

Antas


Antas 1: Pangunahing Bagay (1-50)
Antas 2: Pangunahing Bagay (51-100)
Antas 3: Nagsisimulang Matuto (101-150)
Antas 4: Nagsisimulang Matuto (151-200)
Antas 5: Palakaibigan (201-250)
Antas 6: Palakaibigan (251-300)
Antas 7: Mapag-ugnay (301-350)
Antas 8: Mapag-ugnay (351-400)
Antas 9: Pakikipag-usap (401-450)
Antas 10: Pakikipag-usap (451-500)
Binuo Ni


Tingnan ang Profile ni Anakiluh
Anakiluh
Lalaki
Huling Dalaw: 108 nakaraang mga buwan
Mula sa : Philippines
Nakatira sa: Philippines

Pamagat


Anakiluh's Antas 1