Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Phrasebase Wordbook para sa Ingles - Sandra's Antas 1

Nag-aaral Ingles Ingles | Wordbook ng Miyembro | Pagsasaulo ng pangunahing words at phrases upang makabuo ng bokabularyo. | Aking Wordbook | Baguhin ang aking Wordbook | Schedule ng E-mail | Mga Salita

Sandra's Antas 1 - Ingles

1.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
2.) kwentuhan
Paumanhin, ito ay wala pang audio file hello
3.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
4.) umaga
Play Audio morning
5.) hapon
Play Audio afternoon
6.) gabi
Play Audio evening
7.) gabi
Play Audio night
8.) araw
Paumanhin, ito ay wala pang audio file day
9.) isa
Paumanhin, ito ay wala pang audio file one
10.) dalawa
Paumanhin, ito ay wala pang audio file two
11.) tatlo
Paumanhin, ito ay wala pang audio file three
12.) apat
Paumanhin, ito ay wala pang audio file four
13.) lima
Paumanhin, ito ay wala pang audio file five
14.) ako
Play Audio I
15.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
16.) siya
Play Audio he
17.) siya
Play Audio she
18.) ito - nito
Play Audio it
19.) tayo
Play Audio we
20.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
21.) sila
Play Audio they
22.) mabuti
Play Audio good
23.) masama
Play Audio bad
24.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
25.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
26.) Lunes
Play Audio monday
27.) Martes
Play Audio tuesday
28.) Miyerkules
Play Audio wednesday
29.) Huwebes
Play Audio thursday
30.) Biyernes
Play Audio friday
31.) Sabado
Play Audio saturday
32.) Linggo
Play Audio sunday
33.) sabado at linggo
Paumanhin, ito ay wala pang audio file weekend
34.) trabaho
Paumanhin, ito ay wala pang audio file work
35.) malaya
Paumanhin, ito ay wala pang audio file free
36.) bakasyon
Paumanhin, ito ay wala pang audio file vacation
37.) kompyuter
Play Audio computer
38.) telebisyon
Play Audio television
39.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
40.) anim
Paumanhin, ito ay wala pang audio file six
41.) pito
Paumanhin, ito ay wala pang audio file seven
42.) walo
Paumanhin, ito ay wala pang audio file eight
43.) siyam
Paumanhin, ito ay wala pang audio file nine
44.) sampu
Paumanhin, ito ay wala pang audio file ten
45.) prutas
Paumanhin, ito ay wala pang audio file fruit
46.) gulay
Paumanhin, ito ay wala pang audio file vegetable
47.) karne
Paumanhin, ito ay wala pang audio file meat
48.) tinapay
Play Audio bread
49.) mansanas
Play Audio apple
50.) mantikilya
Play Audio butter
WikaIngles Ipakita


Pangalan
Script
Bigkasin
Kapwa
Lahat

Random


On ang Numbers
Off anf Numbers
On ang Numbers Random
Off anf Numbers Random
Numero sa Audio ID

Anyo


Normal
Target Pagsusulit Wika
Katutubong Pagsusulit Wika
Itago ang Wikang Nais Matutunan Wika
Itago ang Katutubong Wika Wika

Antas


Antas 1: Pangunahing Bagay (1-50)
Antas 2: Pangunahing Bagay (51-100)
Antas 3: Nagsisimulang Matuto (101-150)
Antas 4: Nagsisimulang Matuto (151-200)
Antas 5: Palakaibigan (201-250)
Antas 6: Palakaibigan (251-300)
Antas 7: Mapag-ugnay (301-350)
Antas 8: Mapag-ugnay (351-400)
Antas 9: Pakikipag-usap (401-450)
Antas 10: Pakikipag-usap (451-500)
Binuo Ni


Tingnan ang Profile ni Sandra
Sandra
35 t. g. Babae
Huling Dalaw: 69 nakaraang mga buwan
Mula sa : Netherlands
Nakatira sa: Netherlands

Pamagat


Sandra's Antas 1