Tagalog  Ang Iyong Katutubong Wika ay nakatakda sa Tagalog Piliin ang iyong katutubong wika 

Phrasebase Wordbook para sa Ingles - Twub11's Antas 1

Nag-aaral Ingles Ingles | Wordbook ng Miyembro | Pagsasaulo ng pangunahing words at phrases upang makabuo ng bokabularyo. | Aking Wordbook | Baguhin ang aking Wordbook | Schedule ng E-mail | Mga Salita

Twub11's Antas 1 - Ingles

1.) kwentuhan
Paumanhin, ito ay wala pang audio file hello
2.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
3.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
4.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
5.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
6.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
7.) Kamusta ka?
Paumanhin, ito ay wala pang audio file how are you
8.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
9.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
10.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
11.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
12.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
13.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
14.) aklat-pampaaralan
Play Audio textbook
15.) bolpen
Paumanhin, ito ay wala pang audio file pen
16.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
17.) lapis
Paumanhin, ito ay wala pang audio file pencil
18.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
19.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
20.) kompyuter
Play Audio computer
21.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
22.) kondom
Play Audio rubber
23.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
24.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
25.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
26.) upuan
Play Audio chair
27.) dilaw
Play Audio yellow
28.) rosa
Play Audio pink
29.) luntian
Play Audio green
30.) bughaw
Play Audio blue
31.) murado
Paumanhin, ito ay wala pang audio file purple
32.) puti
Play Audio white
33.) pula
Play Audio red
34.) itim
Play Audio black
35.) kayumanggi
Play Audio brown
36.) abuhin
Paumanhin, ito ay wala pang audio file grey
37.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
38.) dito
Paumanhin, ito ay wala pang audio file here
39.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
40.) bayan
Play Audio town
41.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
42.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
43.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
44.) kapihan
Paumanhin, ito ay wala pang audio file cafe
45.) malapit
Play Audio near
46.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
47.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
48.)
Paumanhin, ito ay wala pang audio file 
49.) totoo
Paumanhin, ito ay wala pang audio file true
50.) mali
Paumanhin, ito ay wala pang audio file false
WikaIngles Ipakita


Pangalan
Script
Bigkasin
Kapwa
Lahat

Random


On ang Numbers
Off anf Numbers
On ang Numbers Random
Off anf Numbers Random
Numero sa Audio ID

Anyo


Normal
Target Pagsusulit Wika
Katutubong Pagsusulit Wika
Itago ang Wikang Nais Matutunan Wika
Itago ang Katutubong Wika Wika

Antas


Antas 1: Pangunahing Bagay (1-50)
Antas 2: Pangunahing Bagay (51-100)
Antas 3: Nagsisimulang Matuto (101-150)
Antas 4: Nagsisimulang Matuto (151-200)
Antas 5: Palakaibigan (201-250)
Antas 6: Palakaibigan (251-300)
Antas 7: Mapag-ugnay (301-350)
Antas 8: Mapag-ugnay (351-400)
Antas 9: Pakikipag-usap (401-450)
Antas 10: Pakikipag-usap (451-500)
Binuo Ni


Tingnan ang Profile ni Twub11
Twub11

Huling Dalaw: 96 nakaraang mga buwan
Mula sa : United Kingdom
Nakatira sa: United Kingdom

Pamagat


Twub11's Antas 1