ไทย  ภาษาพื้นเมืองของคุณตั้งเป็น Thai เลือกภาษาพูดของคุณแม่ 

เรียนรู้การพูด อังกฤษ

การเรียนรู้ อังกฤษ อังกฤษ | การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | เรียน อังกฤษ | อังกฤษ ครูสอนภาษา | อังกฤษ ร่วมแลกเปลี่ยนภาษา

เรียนรู้การพูด อังกฤษ ภาษา


Phrasebase หลากหลายของการเรียนรู้ภาษาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงความสามารถในการสนทนาในภาษาใดๆ ที่นี่เข้าใจถึงภาพรวมของ Phrasebase เป็นวิธีช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ อังกฤษ.
อังกฤษ สมาชิกฟรี

เรียนรู้การพูด อังกฤษ ภาษาอังกฤษ - การสนทนา

ถามคำถามรับคำตอบ ประกอบการสนทนาเกมและการอภิปรายเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของคุณที่สนทนา Phrasebase forum

เรียนรู้การพูด อังกฤษ ภาษาอังกฤษ - ครูและผู้สอน

เชื่อมต่อกับ Phrasebase สมาชิกครูภาษาที่สามารถให้คุณสอนภาษาเอกชนทั่วไปครั้งผ่าน Skype หรือควบคุมวิดีโอฟรีโปรแกรมแชท

เรียนรู้การพูด อังกฤษ ภาษาอังกฤษ - ร่วมแลกเปลี่ยนภาษา

เชื่อมต่อกับสมาชิก Phrasebase อื่น ๆ ประกอบร่วมกันแลกเปลี่ยนภาษาซึ่งคุณช่วยกันเรียนภาษาออนไลน์ได้กำหนดเป้าหมายการใช้ Skype

เรียนรู้การพูด อังกฤษ ภาษาอังกฤษ - Wordbook ส่วนบุคคล

การสร้างรายการส่วนบุคคลของคุณเอง 500 คำ แปลเป็นภาษาที่คุณกำลังเรียนรู้เพื่อที่จะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์

เรียนรู้การพูด อังกฤษ ภาษาอังกฤษ - วลีส่วนตัว

ส่วนวลีช่วยให้คุณสามารถสร้างวลีออนไลน์ส่วนบุคคลร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ขณะที่ดูและปฏิบัติ phrasebooks พวกเขาสร้าง

เรียนรู้การพูด อังกฤษ ภาษาอังกฤษ -

โปรแกรม memorization Phrasebase เป็นเครื่องมือตัว quizzing ช่วยให้คุณจำคำและวลีที่สำคัญในความพยายามที่จะได้รับความสามารถในการสนทนา อังกฤษ.