ไทย  ภาษาพื้นเมืองของคุณตั้งเป็น Thai เลือกภาษาพูดของคุณแม่ 

เรียนรู้การพูด ไอริช เกลิค

การเรียนรู้ ไอริช ไอริช | การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | เรียน ไอริช เกลิค | ไอริช เกลิค ครูสอนภาษา | ไอริช เกลิค ร่วมแลกเปลี่ยนภาษา

เรียนรู้การพูด ไอริช เกลิค ภาษา


Phrasebase หลากหลายของการเรียนรู้ภาษาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงความสามารถในการสนทนาในภาษาใดๆ ที่นี่เข้าใจถึงภาพรวมของ Phrasebase เป็นวิธีช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ ไอริช เกลิค.
ไอริช เกลิค สมาชิกฟรี

เรียนรู้การพูด ไอริช เกลิค ภาษาไอริช เกลิค - การสนทนา

ถามคำถามรับคำตอบ ประกอบการสนทนาเกมและการอภิปรายเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของคุณที่สนทนา Phrasebase forum

เรียนรู้การพูด ไอริช เกลิค ภาษาไอริช เกลิค - ครูและผู้สอน

เชื่อมต่อกับ Phrasebase สมาชิกครูภาษาที่สามารถให้คุณสอนภาษาเอกชนทั่วไปครั้งผ่าน Skype หรือควบคุมวิดีโอฟรีโปรแกรมแชท

เรียนรู้การพูด ไอริช เกลิค ภาษาไอริช เกลิค - ร่วมแลกเปลี่ยนภาษา

เชื่อมต่อกับสมาชิก Phrasebase อื่น ๆ ประกอบร่วมกันแลกเปลี่ยนภาษาซึ่งคุณช่วยกันเรียนภาษาออนไลน์ได้กำหนดเป้าหมายการใช้ Skype

เรียนรู้การพูด ไอริช เกลิค ภาษาไอริช เกลิค - Wordbook ส่วนบุคคล

การสร้างรายการส่วนบุคคลของคุณเอง 500 คำ แปลเป็นภาษาที่คุณกำลังเรียนรู้เพื่อที่จะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์

เรียนรู้การพูด ไอริช เกลิค ภาษาไอริช เกลิค - วลีส่วนตัว

ส่วนวลีช่วยให้คุณสามารถสร้างวลีออนไลน์ส่วนบุคคลร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ขณะที่ดูและปฏิบัติ phrasebooks พวกเขาสร้าง

เรียนรู้การพูด ไอริช เกลิค ภาษาไอริช เกลิค -

โปรแกรม memorization Phrasebase เป็นเครื่องมือตัว quizzing ช่วยให้คุณจำคำและวลีที่สำคัญในความพยายามที่จะได้รับความสามารถในการสนทนา ไอริช เกลิค.