ไทย  ภาษาพื้นเมืองของคุณตั้งเป็น Thai เลือกภาษาของคุณ 

จดจำ อังกฤษ อายุ

การเรียนรู้ อังกฤษ อังกฤษ | อายุ | วลี Phrasebase | | วลีของฉัน | | วลีสมาชิก

จดจำ อังกฤษ อายุ

สามัญ คำ | หมวด : สถานที่ | คำ: ใต้

audio 1.) south
2.) tulip perfect lover fame emblem of holland
3.) low fat milk
4.) sing
5.) fox


ภาษา
เรียงตามลำดับ สุ่ม


ความคืบหน้าของคุณ


ผิด: | ถูกต้อง:
0% ที่ถูกต้อง 0 คาดเดา

แสดงข้อความ


ชื่อ
ต้นฉบับ
ออกเสียง
ทั้งคู่
ทั้งหมด

รูปภาพ


เปิด ปิด

เปลี่ยนภาษา


เปิด ปิด

โกงโหมด


เปิด ปิด

เลือกที่เป็นไปได้


2 3 4 5
6 7 8 9