ไทย  ภาษาพื้นเมืองของคุณตั้งเป็น Thai เลือกภาษาของคุณ 

จดจำ อังกฤษ อายุ

การเรียนรู้ อังกฤษ อังกฤษ | อายุ | วลี Phrasebase | | วลีของฉัน | | วลีสมาชิก

จดจำ อังกฤษ อายุ

สามัญ คำ | หมวด : ไม่มีหมวดหมู่ | คำ:

audio 1.) cap
2.) texting
3.) where
4.) 50 60 70 80 90
5.) clitoris


ภาษา
เรียงตามลำดับ สุ่ม


ความคืบหน้าของคุณ


ผิด: | ถูกต้อง:
0% ที่ถูกต้อง 0 คาดเดา

แสดงข้อความ


ชื่อ
ต้นฉบับ
ออกเสียง
ทั้งคู่
ทั้งหมด

รูปภาพ


เปิด ปิด

เปลี่ยนภาษา


เปิด ปิด

โกงโหมด


เปิด ปิด

เลือกที่เป็นไปได้


2 3 4 5
6 7 8 9