ไทย  ภาษาพื้นเมืองของคุณตั้งเป็น Thai เลือกภาษาของคุณ 

อังกฤษ วลี - ชั้น 1

การเรียนรู้ อังกฤษ อังกฤษ | วลีสมาชิก | วลี Phrasebase | วลีของฉัน | แก้ไขวลีของฉัน | ตารางอีเมล | วลี

อังกฤษ วลี - ชั้น 1

ดูและฝึกสมาชิกคนอื่น ๆ e - phrasebooks เรียนรู้ภาษาเป้าหมายของคุณ หรือใช้องค์ประกอบของ phrasebooks สมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อสร้างที่กำหนดเองสมบูรณ์และความต้องการส่วนบุคคลของคุณ


Phrasebase ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: G
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 0
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
Phrasebase สร้างวลีนี้ September 12th, 2017.


ดูโปรไฟล์ของ hwxaro
hwxaro

เยี่ยมชมล่าสุด: 46 เดือนที่แล้ว
hwxaro's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: G
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 21
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
hwxaro สร้างวลีนี้ March 15th, 2016.


ดูโปรไฟล์ของ hwxaro
hwxaro

เยี่ยมชมล่าสุด: 46 เดือนที่แล้ว
Jan AUA's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: R
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 9
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
Jan AUA สร้างวลีนี้ August 19th, 2015.


ดูโปรไฟล์ของ laurix
laurix
ผู้หญิง
เยี่ยมชมล่าสุด: 27 เดือนที่แล้ว
laurix's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: XXX
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 40
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
laurix สร้างวลีนี้ March 21st, 2015.


ดูโปรไฟล์ของ leidy
leidy

เยี่ยมชมล่าสุด: 70 เดือนที่แล้ว
leidy's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 5.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: G
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 117
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 2
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
leidy สร้างวลีนี้ April 4th, 2014.


ดูโปรไฟล์ของ emmacasanova
emmacasanova

เยี่ยมชมล่าสุด: 73 เดือนที่แล้ว
emmacasanova's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: PG
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 38
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
emmacasanova สร้างวลีนี้ March 12th, 2014.


ดูโปรไฟล์ของ alejotoapanta
alejotoapanta

เยี่ยมชมล่าสุด: 71 เดือนที่แล้ว
alejotoapanta's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: PG
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 25
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 1
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
alejotoapanta สร้างวลีนี้ March 10th, 2014.


ดูโปรไฟล์ของ BYRON GARCIA
BYRON GARCIA

เยี่ยมชมล่าสุด: 73 เดือนที่แล้ว
BYRON GARCIA's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: PG
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 21
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
BYRON GARCIA สร้างวลีนี้ March 10th, 2014.


ดูโปรไฟล์ของ chicho
chicho

เยี่ยมชมล่าสุด: 73 เดือนที่แล้ว
chicho's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: PG
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 18
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
chicho สร้างวลีนี้ March 9th, 2014.


ดูโปรไฟล์ของ VeronicaArias
VeronicaArias

เยี่ยมชมล่าสุด: 73 เดือนที่แล้ว
VeronicaArias's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: PG 13
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 13
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
VeronicaArias สร้างวลีนี้ March 9th, 2014.


ดูโปรไฟล์ของ Jackson
Jackson

เยี่ยมชมล่าสุด: 73 เดือนที่แล้ว
Jackson's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: PG
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 11
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
Jackson สร้างวลีนี้ March 9th, 2014.


ดูโปรไฟล์ของ SebastianHidalgo1a78
SebastianHidalgo1a78

เยี่ยมชมล่าสุด: 78 เดือนที่แล้ว
SebastianHidalgo1a78's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 1.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: G
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 49
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 2
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
SebastianHidalgo1a78 สร้างวลีนี้ October 13th, 2013.


ดูโปรไฟล์ของ group5
group5

เยี่ยมชมล่าสุด: 78 เดือนที่แล้ว
group5's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: PG
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 19
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
group5 สร้างวลีนี้ October 12th, 2013.


ดูโปรไฟล์ของ Group 6
Group 6

เยี่ยมชมล่าสุด: 78 เดือนที่แล้ว
Group 6's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: XXX
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 19
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 1
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
Group 6 สร้างวลีนี้ October 12th, 2013.


ดูโปรไฟล์ของ Andrea Jumbo
Andrea Jumbo
17 ปี ผู้หญิง
เยี่ยมชมล่าสุด: 78 เดือนที่แล้ว
Andrea Jumbo's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: PG
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 18
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
Andrea Jumbo สร้างวลีนี้ October 12th, 2013.


ดูโปรไฟล์ของ Fausto72
Fausto72

เยี่ยมชมล่าสุด: 78 เดือนที่แล้ว
Fausto72's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: XXX
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 13
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 1
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
Fausto72 สร้างวลีนี้ October 10th, 2013.


ดูโปรไฟล์ของ Marylin Corrales
Marylin Corrales

เยี่ยมชมล่าสุด: 78 เดือนที่แล้ว
Marylin Corrales's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: PG
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 9
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
Marylin Corrales สร้างวลีนี้ October 10th, 2013.


ดูโปรไฟล์ของ Rony Molina grupo 3
Rony Molina grupo 3

เยี่ยมชมล่าสุด: 78 เดือนที่แล้ว
Rony Molina grupo 3's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: G
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 13
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
Rony Molina grupo 3 สร้างวลีนี้ October 10th, 2013.


ดูโปรไฟล์ของ Mabell
Mabell

เยี่ยมชมล่าสุด: 77 เดือนที่แล้ว
Mabell's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: PG
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 12
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
Mabell สร้างวลีนี้ October 10th, 2013.


ดูโปรไฟล์ของ Daniela026
Daniela026

เยี่ยมชมล่าสุด: 78 เดือนที่แล้ว
Daniela026's ชั้น 1
เพื่อประโยชน์สูงสุด: 0.00
คะแนนสำหรับความยากง่าย: 0.00
สูงสุดสำหรับหยาบคาย: G
ว่าสมาชิกหลายได้ดูวลีนี้ 3
ว่าสมาชิกหลายรายการที่ชื่นชอบวลีนี้ 0
ประเภทของตัวกรองที่ใช้ :
Daniela026 สร้างวลีนี้ October 10th, 2013.

ภาษาวลี


วลีทั้งหมด
โปรดวลี

ชั้น


ชั้น 1: พื้นฐาน (1-100) (1-50)
ชั้น 2: พื้นฐาน (1-100) (51-100)
ชั้น 3: เริ่มต้น (101-200) (101-150)
ชั้น 4: เริ่มต้น (101-200) (151-200)
ชั้น 5: สามเณร (201-300) (201-250)
ชั้น 6: สามเณร (201-300) (251-300)
ชั้น 7: สื่อสาร (301-400) (301-350)
ชั้น 8: สื่อสาร (301-400) (351-400)
ชั้น 9: สนทนา (401-500) (401-450)
ชั้น 10:สนทนา (401-500) (451-500)

การกรอง


คำพูดสามัญ, ภาษาพูด, สามัญประจำวัน สามัญ
กล่าวกับผู้ชายโดยตรง พูดกับผู้ชายว่า
กล่าวกับผู้หญิงโดยตรง กล่าวกับผู้หญิงว่า
บทสนทนาโดยผู้ชายเป็นคนพูด, ผู้ชายสนทนา ผู้ชาย
บทสนทนาโดยผู้หญิงเป็นคนพูด, ผู้หญิงสนทนา ผู้หญิง
หนุ่มสาวชอบสนทนา, นักเรียน, วัยรุ่นชอบสนทนา หนุ่มสาว
การสนทนาโดยผู้สูงอายุ สูงอายุ
การสนทนาแบบ แปลก, วัยรุ่น, จ๊าบ, ตลกขบขัน คำสแลง
อย่างเป็นทางการ, คำพูดที่สุภาพและมีมารยาท สุภาพเรียบร้อย
การสนทนาระหว่างเพื่อนสนิท, ง่ายและไม่พิถ๊พิถัน ไม่เป็นทางการ
มืออาชีพ, การพูดที่เป็นทางการและคำพูดสำหรับใช้ในสำนักงาน ธุรกิจ
การสนทนาในระดับสูง, หรือ ทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค
การส่งอีเมล์, ข้อความ, การเขียน การเขียน
การสนทนาที่รุนแรง, น่าเกลียด, ไม่สุภาพ ไม่สุภาพ

ให้คะแนน


ให้คะแนน