ไทย  ภาษาพื้นเมืองของคุณตั้งเป็น Thai เลือกภาษาของคุณ 

วลี Phrasebase สำหรับ อังกฤษ - ชั้น 1

การเรียนรู้ อังกฤษ อังกฤษ | วลีสมาชิก | วลี Phrasebase | วลีของฉัน | แก้ไขวลีของฉัน | ตารางอีเมล | วลี

วลี Phrasebase สำหรับ อังกฤษ - ชั้น 1

1.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
2.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
3.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
4.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
5.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
6.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
7.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
8.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
9.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
10.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
11.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
12.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
13.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
14.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
15.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
16.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
17.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
18.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
19.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
20.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
21.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
22.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
23.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
24.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
25.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
26.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
27.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
28.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
29.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
30.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
31.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
32.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
33.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
34.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
35.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
36.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
37.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
38.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
39.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
40.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
41.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
42.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
43.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
44.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
45.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
46.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
47.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
48.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
49.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  
50.)
ขออภัยไฟล์เสียงนี้ยังไม่มี  

ภาษาอังกฤษ แสดง


ชื่อ
ต้นฉบับ
ออกเสียง
ทั้งคู่
ทั้งหมด

สุ่ม


หมายเลข On
หมายเลข Off
หมายเลข On สุ่ม
หมายเลข Off สุ่ม

โหมด


ปกติ
เป้าหมายคำถาม ภาษา
เจ้าของคำถาม ภาษา
เป้าหมายซ่อน ภาษา
ซ่อนพื้นเมือง ภาษา

ชั้น


ชั้น 1: พื้นฐาน (1-100) (1-50)
ชั้น 2: พื้นฐาน (1-100) (51-100)
ชั้น 3: เริ่มต้น (101-200) (101-150)
ชั้น 4: เริ่มต้น (101-200) (151-200)
ชั้น 5: สามเณร (201-300) (201-250)
ชั้น 6: สามเณร (201-300) (251-300)
ชั้น 7: สื่อสาร (301-400) (301-350)
ชั้น 8: สื่อสาร (301-400) (351-400)
ชั้น 9: สนทนา (401-500) (401-450)
ชั้น 10:สนทนา (401-500) (451-500)