ไทย  ภาษาพื้นเมืองของคุณตั้งเป็น Thai เลือกภาษาของคุณ 

อังกฤษ แปลวลี

การเรียนรู้ อังกฤษ อังกฤษ | วลี | หมวด | เป็นที่นิยม | มีประโยชน์ | ตำแหน่ง | สุ่ม | ค้นหา | การกรอง | แสดง | รวบรวมของฉัน | วลีของฉัน


Werk

Reception
การพูดการพูด
Common Sayings
การสนทนาการสนทนา
Conversation Bits
บุพบทวลีบุพบทวลี
Prepositional Phrases
เวลาวัดเวลาวัด
Measuring Time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
search  คำ วลี