ไทย  ภาษาพื้นเมืองของคุณตั้งเป็น Thai เลือกภาษาของคุณ 

อังกฤษ แปลคำ

การเรียนรู้ อังกฤษ อังกฤษ | คำ | หมวด | เป็นที่นิยม | มีประโยชน์ | ตำแหน่ง | สุ่ม | ค้นหา | การกรอง | แสดง | รวบรวมของฉัน |